Orli Fridman

Orli Fridman (1971) predavačica, aktivistkinja i istoričarka Bliskog istoka, angažovana na poljima političke edukacije, mirovnih studija, studija konflikta i studija sećanja.

Diplomu stekla iz oblasti političkih nauka i studija Bliskog istoka na Hebrew University u Jerusalimu (Izrael). Magistrirala je na Istoriji Bliskog istoka na Univerzitetu u Tel Avivu. Doktorirala je na Institute for Conflict Analysis and Resolution (ICAR) pri George Mason University, SAD. Akademska direktorka je programa SIT Study Abroad za Balkan (Peace and Conflict Studies in Serbia Bosnia and Kosovo). Od 1994. godine bavi se političkom edukacijom. Prošla je obuku za medijatora konfliktnih grupa i radila sa grupama iz Izraela i Palestine, Severne Irske, Kipra i zemljama naslednicama bivše SFRJ. Vanredna je profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Gostujuća je predavačica na Mirovnoj akademiji u Sarajevu (Post-Yugoslav Peace Academy) i u Youth Initiative New Policy School. Osnivačica Centra za komparativne studije konflikta (Center for Comparative Conflict Studies – CFCCS) pri Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu − edukativnog centra posvećenog analizi društava u konfliktu, posebno u kontekstu Izraela/Palestine i bivših republika SFRJ.

Autorka je brojnih publikacija, među kojima i: „It Was Like Fighting a War with Our Own People“: Anti-War Activism in Serbia during the 1990’s (Nationalities Papers 39, 2011); Alternative Voices in Public Urban Space: Serbia’s Women in Black (Ethnologia Balkanica 10, 2006). Kourednica je zbornika #Political, u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije 2017. godine.

Pretraga