Peter Sendi

Francuski filozof i muzikolog, predavač na Univerzitetu Paris Nanterre, profesor komparativne književnosti i humanistike na Univerzitetu Brown i savetnik Pariške filharmonije.

U svom radu se prvobitno bavio autorskim pravima i piraterijom, i pitanjem ko ima „pravo na muziku“. U svom pristupu aproprijaciji muzike interesuje se za arheologiju politike i ideologije koje utiču na aparatus kopirajta i autorskih prava. Kroz političke uloge ovakvog pristupa slušanju, dolazi do koncepta panakustične paradigme u kojoj razrađuje Fukoov Panoptikon i Delezovu analizu „društva kontrole“. Nakon istraživanja fenomena hit pesama i komodifikacije psihe, sve više se okreće izučavanju vizuelnog, posebno usmeren ka apokaliptičnim filmovima u kojima traga za podudarnostima između „kraja filma“ i „kraja sveta“ dolazeći do zaključka, koji ne samo da je oličenje onoga što Žan-Lik Nansi zove „kinosvet“ (cinémonde), već i ukazuje na to da „ne postoji ništa izvan filma“. Na toj liniji, fokusira se na Delezovu Sliku-vreme i predlaže „slikonomski“ pristup vidljivom i njegovim komodifikujućim prožimanjima.

U njegove značajnije knjige spadaju: Écoute, une histoire de nos oreilles (2001), Membres fantômes. Des corps musiciens (2002), Sur écoute. Esthétique de l’espionnage (2007), Tubes. La philosophie dans le juke-box (2008), Kant chez les extraterrestres. Philosofictions cosmopolitiques (2011), L’Apocalypse-cinéma. 2012 et autres fins du monde (2012).

Fakultet za medije i komunikacije je izdao njegov esej o korona pandemiji Virulentna vremena (2020), a krajem 2020., u saradnji sa Multimedijalnim institutom, objaviće i njegovu poslednju knjigu Supermarket vidljivog.

Kriza, naročito ako je endemska, već predstavlja horizont izlaska iz krize.

Pretraga

NA ODMORU SMO
od 22.7. do 26.8.

Sve knjige naručene u ovom periodu šaljemo 26. avgusta.