Renata Salecl

Renata Salecl je slovenačka filozofkinja i sociološkinja koja pripada pokretu teorijske psihoanalize. U svom radu spaja pravo, kriminologiju i psihoanalizu, s posebnim fokusom na analizu odnosa između poznog kapitalizma koji uzdiže „mogućnost izbora“ i naglašenih osećanja anksioznosti i krivice kod postmodernih subjekata.

Studirala je filozofiju i doktorirala sociologiju, a osamdesetih godina bila je aktivna u Ljubljanskoj školi psihoanalize. Radi kao istraživačica na Institutu za kriminologiju na Pravnom fakultetu u Ljubljani i kao profesorka na Birkbek koledžu u Londonu. Gostujuća je profesorka na Londonskoj školi ekonomije i političke teorije. Godine 2017. izabrana je za članicu Slovenačke akademije nauke.

Autorka je više knjiga, od kojih su najznačajnije: (Per)verzije ljubavi i mržnje (Psihopolis, 2014 [1998]), On anxiety (2004), Tiranija izbora (Arhipelag, 2014, [2010]).

Fakultet za medije i komunikacije je 2023. objavio njenu najnoviju knjigu Strast za neznanjem.

Pretraga