Režis Debre

Režis Debre (1940) je istaknuti francuski filozof, novinar, bivši državni zvaničnik i akademik. Takođe je inicijator i glavni predstavnik discipline mediologije, koja pokušava da naučno proučava prenos kulturnog značaja u društvu putem jezika i slika.

Studirao je na Ecole Normale Superieure kao učenik Luja Altisera. Tokom kasnih 1960-ih bio je profesor filozofije na Univerzitetu u Havani i postao saradnik Če Gevare u Boliviji. Godine 1967. napisao je knjigu Révolution dans la révolution? koja je analizirala taktičke i strateške doktrine koje su tada preovladavale među militantnim, socijalističkim pokretima u Latinskoj Americi.

Režis Debre je autor mnogih značajnih studija. O multidisciplinarnom pristupu koji karakteriše mediologiju pisao je Transmitting Culture (2004). U knjizi Vie et mort de l’image [Život i smrt slika, 1995] pokušao je da napravi podelu te da razlikuje tri režima slika: ikone, idole i vizije. Takođe je eksplicitno pokušavao da spreči nesporazume tako što će razlikovati mediologiju od jednostavne sociologije masovnih medija. Kritikovao je i osnovne pretpostavke istorije umetnosti koja predstavlja umetnost kao aktuelni i univerzalni fenomen. Prema Debreu, umetnost je proizvod renesansnog pogleda na umetnika kao producenta slika.

Na srpski jezik do sada je prevedena Debreova knjiga Uvod u mediologiju (Clio, 2000), a u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije se 2017. godine pojavio njegov esej Socijalizam: životni ciklus.

Različitost se ne suprostavlja harmoniji, ona je njen uslov.

Pretraga