Robert Mekčejsni

Robert V. Mekčejsni (1952) jedan je od vodećih američkih teoretičara i reformatora medija. U svom radu bavi se istorijom i političkom ekonomijom komunikacija, s naglaskom na ulozi medija u demokratskim i kapitalističkim društvima.

Predaje na Univerzitetu Ilinois i osnivač je organizacije Freepress u okviru koje se bavi oživljavanjem slobodnog novinarstva s ciljem neutralnog informisanja građana i uključivanjem građana u kreiranje medijskih politika. Takođe je i domaćin talk show emisije Media Matters na WILL-AM radiju.

Autor je više knjiga, od kojih su najvažnije: Telecomunications, Mass Media, and Democracy (1995), Rich Media, Poor Democracy (2000), The Problem of the Media: U.S. Communications Politics in the 21st century (2004), The Political Economy of Media (2008), itd.

Fakultet za medije i komunikacije je preveo i objavio 2015. godine knjigu Digitalna isključenost: Kako kapitalizam okreće internet protiv demokratije, temeljno štivo za sve koji žele da razumeju gde je internet danas i koja je njegova uloga u društvenim promenama.

Svaki ozbiljan pokušaj da se reformiše medijski sistem morao bi nužno biti deo revolucionarnog programa za svrgavanje samog kapitalističkog sistema.

Pretraga