Šefik Tatlić

Šefik Tatlić (1976) je novinar i sociolog. U svom teorijskom radu fokusira se na političku sociologiju, političku filozofiju i dekolonijalnu teoriju.

Diplomirao je na studijama novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Sarajevu 2005. godine a pod mentorstvom Marine Gržinić doktorirao sociologiju (sociološku teoriju) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2014.

Autor je niza eseja i članaka objavljenih u BiH, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Rumunjskoj, Italiji, SAD-u, Austriji i Njemačkoj. Sarađivao je sa teorijsko-diskurzivno-političkom platformom Reartikulacija iz Ljubljane. Držao je gostujuća predavanja u Sarajevu, Ljubljani, Zagrebu, Novom Sadu, Beogradu, Splitu, Lajpcigu, Gracu i Berlinu.

Fakultet za medije i komunikacije objavio je 2015. njegovu knjigu Logika humanizacije kapitala.

Pretraga