Serž Alimi

Serž Alimi (1955), novinar i direktor Le Monde diplomatique od 2008. godine. Piše o vezama novinara i političara, o oportunizmu i tržišnoj logici današnjeg novinarstva koje dopušta cenzuru zbog straha od nezaposlenosti. Osuđuje jednoglasnost medija u korist neoliberalne ideologije i poziva na časno novinarstvo.

Doktorirao je političke nauke na Kalifornijskom univerzitetu u Berkliju. Bio je vanredni profesor na Univerzitetu Pariz VIII od 1994. do 2000.

Autor je mnogobrojnih političkih eseja i knjiga: À l’américaine, faire un président (1986), Sisyphe est fatigué. Les échecs de la gauche au pouvoir (1993), Les Nouveaux Chiens de garde (1997), Quand la gauche essayait (2000), Le Grand Bond en arrière (2004), Économistes à gages (2012).

Fakultet za medije i komunikacije je 2020. godine objavio knjigu Kako se fabrikuje javno mnjenje…, koju Maler potpisuje zajedno sa Anrijem Malerom, Matjasom Rejmonom i Dominikom Vidalom.

Nema strašnijeg protivnika istine od vlade koja svom narodu pokušava da nametne spoljnog neprijatelja.

Pretraga