Silver Lotrinžer

Silver Lotrinžer (1938) je literarni kritičar i teoretičar kulture. Najpoznatiji je po sintetizovanju francuske teorije s američkim književnim, kulturnim i arhitektonskim avangardnim pokretima, kao i po tumačenjima francuske teorije u kontekstu 21. veka. Razradio je veze između modernističke književnosti i fašizma u svojim brojnim predavanjima, interpretirajući „besomučne moderniste“ Artoa, Selina, Vajla, Bataja kao predvodnike jevrejskog holokausta.

Predavao je francusku književnost i filozofiju 20. veka na Univerzitetu Kolumbija više od 30 godina, a trenutno tamo radi kao profesor emeritus. Profesor je teorije umetnost, etike i estetike na Institutu za doktorske studije vizuelnih umetnosti (IDSVA) u Portlandu. Prepznat je i kao dugogodišnji urednik nezavisne izdavačke kuće Semiotext(e).

Zajedno sa Žanom Bodrijarom napisao je: Forget Foucault (1986), Oublier Artaud (2005) i The Conspiracy of Art (2005). U saradnji sa Polom Viriliom nastalo je njegovo još neprevedeno delo The Accident of Art (2005), ali i prevedene studije na srpski jezik Sumračno svanuće (Službeni glasnik, 2015) i Čisti rat: dvadesetpet godina kasnije (FMK, 2012). Fakultet za medije i komunikacije preveo je takođe i njegovu monografiju Overexposed: pervertiranje perverzije 2012. godine.

Zaboravite na umetnost, osim ako nije u stanju da nas dovede do sledeće paradigmatske promene, kao što je to jednom učinio Endi Vorhol, zaboravljajući na svoje ime i prošlost.

Pretraga