Statis Gurguris

Statis Gurguris (1958) teoretičar književnosti čije istraživanje pokriva područja svetske književnosti, književne teorije, teorije modernosti, poetskog diskursa, sekularne kritike i savremene muzike, uglavnom u kontekstu poetike i politike modernosti i demokratije.

Profesor je komparativne književnosti na odseku za engleski jezik na Kolumbija Univerzitetu. Bio je predsednik udruženja za savremene studije Grčke, kao i direktor Instituta za komparativnu književnost i društvo. Doktorirao je na komparativnoj književnosti na Kalifornijskom univerzitetu u Los Anđelesu (UCLA) 1990. godine.

Autor je studija Freud and Fundamentalism (2010) i Lessons in Secular Criticism (2013), a objavio je i četiri toma poezije na grčkom jeziku. Njegove knjige i tekstovi prevođeni su na francuski, italijanski, turski, grčki, a u prevodu na srpski jezik 2004. godine se pojavila u izdanju Beogradskog kruga njegova knjiga Sanjana nacija: provećenost, kolonizacija i ustanovljavanje moderne Grčke.

Fakultet za medije i komunikacije je 2016. godine objavio njegovu knjigu Da li književnost misli? književnost kao teorija za antimitsko doba.

Nijedna poetika nije slobodna od sveta ljudskog društva, sveta konflikta i neizvesnosti, sveta moći, dakle, od političkog sveta.

Pretraga