Svetlana Živanić

Svetlana Živanić (1961) je andragoškinja sa višegodišnjim iskustvom u oblasti obrazovanja odraslih i stručnom usaršavanju zaposlenih u sistemu socijalne zaštite. Radi kao savetnica za profesionalno usavršavanje u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu.

Autorka je više akreditovanih programa za profesionalce namenjenih razvoju kompetencija za uspostavljanje usluga i pružanje podrške različitim ciljnim grupama – naročito starijim osobama.

Fakultet za medije i komunikacije objavio je 2018. godine priručnik Supervizija u centru za socijalni rad koji je kouredila sa Ivom Branković i Nadom Šarac.

Pretraga