Vera Despotović

Vera Despotović (1968) je socijalni radnik i psihoterapeut čije istraživanje je koncentrisano oko porodične medijacije i nasilja u porodici.

Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka, smer Socijalna politika i socijalni rad. Završila je akademske specijalističke studije iz Medijacije, na Fakultetu političkih nauka i stekla zvanje Specijalista medijacije. Završila je internacionalne četvorogodišnje treninge iz dve psihoterapijske orijentacije i stekla zvanja: Psiho drama terapeut i porodični sistemski psihoterapeut. Doktorsku disertaciju u oblasti nasilja u porodici odbranila je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Radi kao docent na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

Ima desetogodišnje iskustvo u izvođenju edukativnih programa iz sistemske porodične terapije i učestvovala je u izradi više akreditovanih programa u sistemu socijalne zaštite. Radi kao gostujući predavač na Fakultetu političkih nauka, na Specijalističkom programu inovacije znanja iz medijacije.

Objavila  brojne radove u stručnim časopisima iz oblasti porodične psihoterapije, medijacije i socijalnog rada. Koautorka je knjige Deca i mladi sa problemima ponašanja – usluge i tretmani u zajednici. Fakultet za medije i komunikacije je objavio zbornik Socijalni rad: Izazovi i dileme koji je kouredila 2016. godine.

Pretraga

NA ODMORU SMO
od 22.7. do 26.8.

Sve knjige naručene u ovom periodu šaljemo 26. avgusta.