Viktor Šklovski

Viktor Šklovski (1893 – 1984) bio je ruski teoretičar književnosti, književni kritičar i pisac. Kao pripadnik ruskog formalizma, ustanovio je pojmove poput „postupka“, „oneobičavanja”, razmatrao probleme forme, fabule i sižea, kao i odnose između pesničkog i „praktičkog” jezika.

Šklovski je bio jedan od ranih autora o filmu, ali je takođe i potpisnik brojnih scenarija sovjetskih filmova. Zbirka njegovih eseja i članaka o filmu Литература и кинематограф objavljena je 1923. godine. Bio je blizak prijatelj Sergeja Ejzenštajna i objavio je obimnu kritičku procenu njegovog života i rada 1976. godine. Bio je jedan od utemeljitelja skupine Opojaz (Društvo za proučavanje pjesničkoga jezika); program je objavio u članku Umjetnost kao postupak (1917). Ovaj tekst je objavljen i 2017. godine u izdanju Fakulteta za mediji i komunikacije.

Na srpski su prevedene njegove studiije: Zoo ili pisma ne o ljubavi (SKZ, 1966), Uskrsnuće riječi (Stvarnost, Zagreb, 1969), Građa i stil u Tolstojevom romanu „Rat i mir” (Nolit, 1984), Energija zablude: knjiga o sižeu (Prosveta-BIGZ, 1985), Za i protiv: beleške o Dostojevskom (Grafos, 1987), O teoriji proze (Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2015). Fakultet za medije i komunikacije je 2017. godine objavio njegov tekst Umetnost kao postupak.

Cilj umetnosti jeste da se omogući doživljaj stvari kao viđenje, a ne kao prepoznavanje.

Pretraga