Žan-Lik Nansi

Žan Lik Nansi (1940) je jedan od najvažnijih savremenih filozofa. Njegova polja istraživanja su vrlo raznolika – preko pitanja zajednice, prirode političkog, nemačkog romanticizma, psihoanalize, književnosti, tehnologije i hermeneutike. Nansi je objavio brojne, veoma polemičke knjige o gotovo svim najvažnijim predstavnicima filozofske modernosti (Kant, Hegel, Niče, Huserl, i Hajdeger), kao i mnoge, često eruptivne debate sa svojim savremenicima, francuskim filozofima: Lakanom, Fukoom, Blanšoom, Batajem, Liotarom, Deridom, i Badijuom. Njegov filozofski ugled danas se prostire izvan granica francuske akademske scene, i utemeljen je na jedinstvenoj dekonstrukciji zapadnjačke metafizike i njenog logocentričkog pojmovnog aparata. U izvesnom smislu, celokupan teorijski opus Žan-Lik Nansija se može podeliti u najmanje tri posebne, mada duboko posredovane oblasti: filozofiju, politiku i umetnost.

Predaje filozofiju na Univerzitetu u Strazburu i gostujući je profesor humanistike na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju i Slobodnom univerzitetu u Berlinu.

Pored brojnih tekstova, na našim jezicima su prevedene sledeće Nansijeve knjige: Dva ogleda: Razdelovljena zajednica (Multimedijalni Institut, Zagreb, 2003); Stvaranje svijeta ili mondijalizacija (Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2004); Abas Kjarostami: očiglednost filma (Institut za film, Beograd, 2005); Iskustvo slobode (Beogradski krug, Beograd, 2009); Muze (MeandarMedia, Zagreb, 2014).

Fakultet za medije i komunikacije objavio je 2017. godine njegov esej u koautorstvu sa Filipom Laku-Labartom, zajedno sa izborom tematski srodnih tekstova, objedinjenih pod naslovom Nacistički mit / Dekonstrukciji hrišćanstva. U pripremi je i njegova knjiga Banalnost Hajdegera.

Uljuljkivati se u čvrste pouzdanosti morala i demokratije ne samo da ne jamči ništa nego nas izlaže riziku da ne vidimo kako dolazi ili kako se vraća ono čija se mogućnost pojavljivanja ne smatra čistim istorijskim slučajem.