Žan-Luj Komoli

Žan-Luj Komoli (1941) je francuski pisac, nekadašnji glavni urednik časopisa Cahiers du Cinéma i filmski režiser.

Bio je glavni urednik Cahiers du Cinéma u periodu od 1966. do 1978, kada je napisao neke od svojih najuticajnijih eseja „Mašine vidljivog“ (1971) i „Tehnika i ideologija“ (1972). Drugi esej preveden je na srpski i objavljen 1982. godine u okviru časopisa Filmske sveske. Ovaj rad bio je od velikog značaja za diskusiju o „teoriji aparata“, pokušaju da se iznova promisli bioskop kao mesto za proizvodnju i održavanje dominantne državne ideologije, uoči maja 1968. godine. Nakon svog mandata u Cahiers du Cinéma, Komoli je nastavio svoj rad kao režiser i od tada objavio brojne radove iz teorije filma, dokumentarnom filmu i džezu. Trenutno predaje filmsku teoriju na univerzitetima u Parizu VIII, Barseloni, Strazburu i Ženevi.

Fakultet za medije i komunikacije je 2017 godine objavio njegov razgovor sa Andreom S. Labartom Mesto gledaoca.

Čini mi se da je posao filmskog stvaraoca da krene u potragu za realnim, da ga lovi kao kakvu gnusnu zver. I to svim sredstvima, koristeći sve moguće smicalice, a prevashodno znajući da od slučaja načini saveznika.

Pretraga