FMK knjige

Fakultet za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, 11000 Beograd
I sprat, kancelarija 111

Tel. + 381 11 2624 265
fmk.knjige@fmk.edu.rs
Radno vreme: 9-16h

(svakim radnim danom)


Prodaja i informacije
fmk.knjige@fmk.edu.rs

Glavna i odgovorna urednica
aleksandra.prole@fmk.edu.rs

Izvršna urednica
masa.tomanovic@fmk.edu.rs

Pretraga