ONama


Fakultet za medije i komunikacije od 2008. godine aktivno objavljuje knjige iz oblasti filozofije, teorije umetnosti, sociologije, psihologije, političke teorije, teorije filma, teorije medija i novih medija. Do sada smo izdali preko sto naslova angažovane literature, ugostili preko 40 predavača i održali mnoštvo razgovora, okruglih stolova, konferencija.


Kada shvatite da su podnaslovi bitniji od naslova, shvatićete i da su fusnote „srećni objekti“ koji vas vode u nova, razgranatija čitanja.

Mi negujemo kult knjige. Biramo prevodioce podjednako pažljivo kao i autore i dela, a razgovore i predavanja organizujemo kao povode da uvek iznova suočavamo centar sa marginom, vladajuće diskurse sa kontradiskursima.


Urednički odbor
Nada Popović Perišić
Vladimir Perišić
Obrad Savić
Aleksandra Perišić
Luka Bešlagić
Maja Stanković
Mirjana Stošić
Ana Koncul
Uroš Krčadinac
Isidora Nikolić
Aleksandra Prole
Ivan Isailović

Prevodilački tim
Olja Petronić
Aleksandra Kostić
Tatjana Popović
Slavica Miletić
Srđa Janković
Ljubica Gotić
Aleksandar Nedeljković
Dušan Đ. Mileusnić
Jasna Vidić
Milica Rašić
Đorđe Čolić

Dizajneri i ilustratori
Borut Vild
Miloš Nikolić
Srđa Dragović
Klarxy
Oleg Šuran

Dizajn sajta
Isidora Nikolić
Programiranje
Andreja Sokolović
Fotografije
Katarina Marković


Mi ostajemo entuzijastični. Nastavljamo da radimo na knjigama sa strašću. U šizofrenoj logici kapitalističke mašine, važno je biti rizom. Knjige su rizomi.

Pozivamo vas da zajedno nelinearno mislimo horizontalno ustrojen svet.