Anđeo povijesti i Mesija događaja

U ovoj knjizi autor se bavi suštinskim tumačenjem mišljenja koje predstavlja jedan od najznačajnijih priloga savremenosti. Pristup Benjaminu razvija se imanentno iz uvida kako svi njegovi pojmovi, figure i misaone konstelacije najavljuju doba tehnosfere kao doba slikovnih konstrukcija, nestanka aure umetničkog dela i mesijansku politiku slobode i pravednosti. Ovo nije uobičajena, monografski koncipirana studija s ambicijom da bude tek jedna u nizu knjiga o prekretnom filozofu-umetniku 20. veka, čije su ideje otvorile nove horizonte u promišljanju umetnosti-politike-tehnike i ostavile duboki trag u aktuelnim raspravama o nasleđu modernosti i njegovim paradoksima i aporijama. Paić nastoji dovesti u vezu kritiku metafizike u Hajdegera sa Benjaminovim projektom artikulacije spasonosnog događaja u samoj biti modernoga sveta. Što uopšte preostaje od Benjaminovog mišljenja za složenost života tehnogenetski stvorenog i vizualno predstavljenog? Ni melanholija za izgubljenim svetom čudesne modernosti niti posljednji udar „božanskog nasilja“ s onu stranu suverenih nacija-država. Ostaje mogućnost za savremeno mišljenje kao traganje za nadolazećim događajem otvorenosti slobode bez redukcije na društvo i sve njegove mitske opsene.

Filozof, politikolog, teoretičar medija i umetnosti, pesnik. Erudicija, interdisciplinarni pristup, misaona radoznalost i analitička minucioznost karakterišu opus koji se kreće od estetike, vizuelne komunikacije, videosfere i ikonoklazma savremene umetnosti, preko biopolitike, totalitarizma, politike događaja do posthumanog stanja, kraja istorije i kulture kao ideologije.

/ Uvod: Modernost između furije napretka i dosade ponavljanja 7
I poglavlje: Umjetnost
/ Alegorija i montaža: Od romantike do nadrealizma 59
/ Arhé: Pojam romantike 64
/ Što je kritika umjetničkoga djela? 69
/ Na putu iskupljenja 82
/ Doba melankolije – smrt tragedije 92
/ Nadrealizam ili o »profanome osvjetljenju« 123
II poglavlje: Politika
/ O »subjektu« mesijanske politike 139
/ Teologija i politika: Pitanje o »sreći« 148
/ Kapitalizam kao religija: O profaniranju »života« 168
/ Mistika božanskoga nasilja: Pravednost vs. sloboda? 184
III poglavlje: Tehnika
/ Metafizika u kristaliziranome stanju 227
/ Aura i reprodukcija:
/ Promjene stanja ili autentičnost »novoga«? 237
/ Melankolija za vječnošću

Edicija: Philoxenia
Grafičko oblikovanje: Borut Vild

Obim: 297 str.
Format: 13 x 22 cm
Povez: broširan

Godina izdanja: 2018.
ISBN 978-86-81042-05-2

990 rsd792 rsd20%

Pretraga