Anđeo povijesti i Mesija događaja

U knjizi Anđeo povijesti i Mesija događaja: Umjetnost – politika – tehnika u djelu Waltera Benjamina autor se bavi sustavnim tumačenjem mišljenja koje predstavlja jedan od najznačajnijih priloga suvremenosti. Pristup Benjaminu razvija se imanentno iz uvida kako svi njegovi pojmovi, figure i misaone konstelacije najavljuju doba tehnosfere kao doba slikovnih konstrukcija, nestanka aure umjetničkoga djela i mesijansku politiku slobode i pravednosti. Ovo nije uobičajena monografski koncipirana studija s ambicijom da bude tek jedna u nizu knjiga o prekretnom filozofu-umjetniku 20. stoljeća, čije su ideje otvorile nove horizonte u promišljanju umjetnosti-politike-tehnike i ostavile duboki trag u aktualnim raspravama o nasljeđu modernosti i njegovim paradoksima i aporijama. Paić nastoji dovesti u vezu kritiku metafizike u Heideggera s Benjaminovim projektom artikulacije spasonosnoga događaja u samoj biti modernoga svijeta. Što još uopće preostaje od Benjaminova mišljenja za složenost života tehnogenetski stvorenoga i vizualno predstavljenoga? Ni melankolija za izgubljenim svijetom čudesne modernosti niti posljednji udar „božanskoga nasilja“ s onu stranu suverenih nacija-država. Ostaje mogućnost za suvremeno mišljenje kao traganje za nadolazećim događajem otvorenosti slobode bez redukcije na društvo i sve njegove mitske opsjene.

Filozof, politikolog, teoretičar medija i umetnosti, pesnik. Erudicija, interdisciplinarni pristup, misaona radoznalost i analitička minucioznost karakterišu opus koji se kreće od estetike, vizuelne komunikacije, videosfere i ikonoklazma savremene umetnosti, preko biopolitike, totalitarizma, politike događaja do posthumanog stanja, kraja istorije i kulture kao ideologije.

/ Uvod: Modernost između furije napretka i dosade ponavljanja 7
I poglavlje: Umjetnost
/ Alegorija i montaža: Od romantike do nadrealizma 59
/ Arhé: Pojam romantike 64
/ Što je kritika umjetničkoga djela? 69
/ Na putu iskupljenja 82
/ Doba melankolije – smrt tragedije 92
/ Nadrealizam ili o »profanome osvjetljenju« 123
II poglavlje: Politika
/ O »subjektu« mesijanske politike 139
/ Teologija i politika: Pitanje o »sreći« 148
/ Kapitalizam kao religija: O profaniranju »života« 168
/ Mistika božanskoga nasilja: Pravednost vs. sloboda? 184
III poglavlje: Tehnika
/ Metafizika u kristaliziranome stanju 227
/ Aura i reprodukcija:
/ Promjene stanja ili autentičnost »novoga«? 237
/ Melankolija za vječnošću

Edicija: Philoxenia
Grafičko oblikovanje: Borut Vild

Obim: 297 str.
Format: 13 x 22 cm
Povez: broširan

Godina izdanja: 2018.
ISBN 978-86-81042-05-2

990 rsd792 rsd20%