Bauhaus: primenjena estetika muzike teatra i plesa

Bauhaus prakse utemeljene su u konceptu obrazovanja jednog novog čoveka koji će svojim sveobuhvatnim stvaralaštvom da oblikuje (Gestaltung) ne samo umetnost i kulturu nego i život u celini, kao dinamični organizam koji se sastoji od dva elementa – čoveka i prostora u kome čovek postoji. Kao ono što je stvarano na ovom jedinstvenom konceptualnom temelju, prakse izvođačkih umetnosti predstavljale su manifestacije pojedinačnih umetničkih poetika ali su istovremeno bile primenjene, odnosno, svojim poetičkim i estetičkim karakteristikama integrisane u osnovni cilj rada Bauhausa. Ova studija ima za cilj da predstavi rezultate traganja za različitim oblicima izvođačkih umetnosti u okvirima Bauhausa, da ove prakse opiše, te da ukaže na način njihove primenjenosti u kontekstu realizovanja koncepta Geštaltunga života.

Sanela Nikolić je muzikološkinja i teoretičarka umetnosti i medija. Bavi se područjem primenjene estetike, posebno intertekstualnim relacijama između avangardnih umetničkih i teorijskih praksi.

1. Bauhaus i Geštaltung života / 7
1.1 Čovek živi i oblikuje u svetu industrijske ekonomije / 10
1.2 Kolektivizam i društveni projekat / 17
1.3 Život u njegovoj sveukupnosti kao cilj obrazovanja / 22
1.4 Od Geštalta do Geštaltunga i univerzalnog vizuelnog jezika / 31
1.5 Umetnost kao element Geštaltunga života / 38

2. Koncepti mehaničkog u teatru i muzici / 43

3. Sinestezijska umetnička ostvarenja / 59
3.1 Gertrud Gruno / 60
3.2 Forma, boja i zvuk su jedno / 67

4. Koncepti totalnog teatra / 77

5. Šrejerov ekspresionistički teatar i Šlemerova apsolutna vizuelna scena / 87
5.1 Lotar Šrejer / 87
5.2 Oskar Šlemer / 91
5.3 Trijadični balet / 96
5.4 Bauhaus plesovi / 99
5.5 Šlemerov teorijski rad / 103
5.6 Odlazak / 110

6. Bauhaus festivali i Bauhaus bend / 117

7. Bauhaus kao estetska avangarda / 125

8. Epilog / 131

Literatura / 135
Spisak ilustracija / 145
Biografski podaci o autorki / 151

Edicija: Nova humanistika
Grafičko oblikovanje: Aleksa Milanović, Nataša Teofilović

Obim: 152 strane
Format: 16,5 x 23,5 cm
Povez: meki

Godina izdanja: 2016.
ISBN 978-86-87107-75-5

Oblasti

715 rsd572 rsd20%

Pretraga