Beda ljudskih prava

Tenzija između ljudskih prava i njihovog kapitalističkog okvira onemogućava primenu načela Univerzalne deklaracije na sve ljude. To je ostavilo prostor za ciničnu ideološku instrumentalizaciju prava, kojom se nekada služio liberalni centar, da bi sada, u kontekstu pandemije, to počela da čini i desnica.

Uz mnoštvo relevantnih primera, autor nam ukazuje na mehanizme putem kojih ideologija ljudskih prava funkcioniše kao jedno od sredstava političke manipulacije. Na taj način, on otvara prostor za raspravu o uslovima u kojima su „ljudskopravaška desnica“ i njena borba protiv epidemioloških mera i vakcinacije postali mogući.

U tom ključu, rasvetljavaju se procesi koji su pratili klimatsku krizu i profilisanje nauke kao nove linije političkog rascepa, kao i oni koji su bili deo migrantske krize, koju je desnica iskoristila da podstakne rast opšteg i političkog nepoverenja. Uz polemiku o vezi ovih kriza sa teorijama zavere i politikama „manjeg zla“, autor ubedljivo zastupa tezu o pandemiji kao mestu susreta svih ovih procesa.

Filip Balunović je sociolog čija istraživačka i teorijska interesovanja zahvataju oblasti političke filozofije, marksizma i post-marksizma, kritičke teorije, identiteta i klasične političke teorije. Doktorirao je 2020. godine na Scuola Normale Superiore u Firenci, na temu sociologije društvenih pokreta. Kao gostujući istraživač, boravio je na univerzitetima u Liverpulu, Kopenhagenu, Ljubljani, Rijeci i na Univerzitetu Humbolt u Berlinu. Naučni je saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i docent na Fakultetu za medije i komunikacije.

Uvod
PRVI DEO: BEDA LJUDSKIH PRAVA
Ljudska prava: istorijsko utemeljenje i polemike
/ Polemike
Problemi s univerzalizmom ljudskih prava
/ O ograničenjima socijalnih i ekonomskih prava
// „Država blagostanja“
// Neoliberalizam
/ O ograničenjima političkih i građanskih prava
// Demokratija i globalizacija
// Državljanstvo
// Sigurnost
Praktične manifestacije ideologije ljudskih prava
/ R2P
/ Ekonomska dominacija
/ Identitetska politika
/ Gde smo danas?

DRUGI DEO
Nauka kao novo polje političke borbe
/ Izvori sukoba između nauke, antinauke i pseudonauke
/ Nauka kao linija nastajućeg političkog rascepa
/ SAD kao kolevka novih političkih trendova
Nepoverenje
/ Političko (ne)poverenje
/ Naopaka logika „manjeg zla“
/ Teorije zavere
/ Ljudskopravaška Srbija kao manje zlo

Zaključak
Dodatak: Debata između Aleksandra Dugina i Bernar-Anri Levija: zašto ideologija ljudskih prava
nije odgovor na fašizam 21. veka?

Edicija: Philoxenia
Grafičko oblikovanje: Srđa Dragović

Obim: 192str.
Format: 13 x 22 cm
Povez: broširan

Godina izdanja: 2023.
ISBN 978-86-6126-011-7

890 rsd712 rsd20%

Pretraga

NA ODMORU SMO
od 22.7. do 26.8.

Sve knjige naručene u ovom periodu šaljemo 26. avgusta.