Bezobalna tranzicija: perspektiva socijalne zaštite u Srbiji

Kako novo tehnološko, ali i društveno i političko okruženje mogu uticati na pružanje usluga socijalne zaštite? Kakve promene se odvijaju u socijalnom radu u doba sve prisutnijeg prekarijata?

Reforma društva, pa neizbežno i socijalne zaštite, u Srbiji se pretvorila u bezobalnu tranziciju, tačnije u bezidejno tumaranje koje štiti zastarele obrasce. Konzervativni pristup, skrivene agende i nemarnost nosilaca odgovornosti dovode do urušavanja društvenih institucija i njihovog pretvaranja u insuficijentne i zarđale mehanizme koji nisu u stanju da odgovore na potrebe građana.

Autor knjige Bezobalna tranzicija zagovara fleksibilniji odnos prema unapređenju normativno-pravnog tkiva, a rešenje za institucionalnu iscrpljenost centara za socijalni rad traži upravo u njihovoj kreativnoj dekonstrukciji, odnosno fragmentaciji na posebne entitete koje bi činili jasno profilisani poslovi užih specijalnosti.

Predavač i trener u brojnim progamima obuke u oblasti socijalne zaštite, prava, upravljanja projektima, strateškog i akcionog planiranja, monitoringa i evaluacije.

Preludijum
Glokalističke promene u kutku velikog polja za igru
/ Povratni talas
/ Sloboda, jednakost i odgovornost
Reorganizacija društva u tranziciji
/ Od komunitarnog društva do društva odgovornih pojedinaca
/ Uravnoteženost između liberalne i socijalne države
Digitalno doba
/ Internet kao sila promena u sferi društvenosti
/ Tehnološki determinizam i društveni konstruktivizam
/ Internet u lancu društvenog konstruktivizma
/ Socijalni i etički aspekti društvenosti u digitalno doba
/ Da li su digitalne zajednice, zajednice ili mreže?
/ Osnovi za javne politike i alati za preispitivanje predrasuda
/ Ergonomija, Wi-Fi tehnologija i njihovi uticaji
/ Javne politike, regulatorni okvir i prakse
/ Unapređenje prevencije i zaštite dece od digitalnog nasilja saradnjom socijalnih aktera
Pogled u retrovizor
/ Osvrt na razvoj socijalne zaštite u Srbiji
/ Akteri u sprovođenju socijalne zaštite i država socijalnih investicija
/ Modeli socijalne politike
/ Siromaštvo i socijalna zaštita
/ Reforma socijalne zaštite u Srbiji iz perspektive navedenih modela socijalne politike
/ Deinstitucionalizacija
/ Sistem usluga umesto sistema ustanova
/ Nivoi usluga
/ Uloga centra za socijalni rad u reformisanom sistemu socijalne zaštite
/ Integralni pristup u socijalnoj zaštiti
/ Decentralizacija
/ Uloga nevladinog sektora
/ Fond za socijalne inovacije kao mehanizam unapređenja socijalne zaštite
/ Razlozi za donošenje zakona o socijalnoj zaštiti
Socijalna zaštita od 2011. godine
/ Regulatorni sistem
/ Usluge socijalne zaštite
/ Uloga lokalne samouprave u socijalnoj zaštiti
/ Namenski transferi
/ Javna nabavka usluga socijalne zaštite
/ Podzakonska akta
/ Javni inters, javne službe i javno-privatno partnerstvo u socijalnoj zaštiti
Centar za socijalni rad
/ Trasiranje puta ka odgovorima
/ Centar za socijalni rad: postavljanje okvira
/ Kada su i zašto nastali centri za socijalni rad?
/ Organizaciono-metodološka konsolidacija centra za socijalni rad
/ Osvrt na centar za socijalni rad u poslednjoj dekadi dvadesetog veka
/ Reforma centra za socijalni rad
/ Najvažniji aspekti promena u centru za socijalni rad
/ Кljučne karakteristike i izazovi u primeni Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad
/ Šta nam govore Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima i centri za porodični smeštaj i usvojenje, a mi to nismo najbolje razumeli?
/ Terenski rad – pojam i mogući institucionalni odgovori
Promena perspektive
/ Put od koncepta do pravne norme i njene primene (distorzija)
/ Greška normativne privlačnosti
/ Informacione tehnologije i rizik od industrijalizacije socijalnog rada
/ Pogledi iz drugih cipela
/ Rizik od državnog monopola i njegove (zlo)upotrebe
/ Predrasude, stereotipi i rutina – njihov značaj u socijalnom radu
Kratka istorija budućnosti
/ Znanje i kvalifikacije
/ Uvećana realnost
/ Rad i profesija
/ Institucije

Edicija: Universitas
Grafičko oblikovanje: Srdja Dragović

Obim: 216str.
Format: 16 x 23,5cm
Povez: broširan

Godina izdanja: 2021.
ISBN 978-86-81042-87-8

880 rsd704 rsd20%

Pretraga