Četiri diskurzivne tačke plesne prakse

Ples nema tako dugu tradiciju zapisivanja i teoretizacije kao što je imaju druge izvođačke umetnosti, te se još uvek traga za načinima da se artikulišu različite plesne prakse. Četiri diskurzivne tačke plesne prakse nude jednu šemu te artikulacije. Ovaj otvoreni model se bazira na jednom zamišljenom kvadratu, gde se jedna tačka (teme) odnosi na matricu tela, druga na politiku pokreta, treća na izvedbenu strukturu i četvrta na matricu drugog. Analizirano je osamnaest plesnih dela (među kojima su Hexentanz – Meri Vigman, Groosland – Megi Maran, Trio A – Ivon Rajner, Blaubart – Pina Bauš, Rosas danst Rosas – Rosas, Solo – Vilijam Forsajt, Strangefish – Lojd Njuson, The Perfect human – Hofeš Šehter, Le dernier spectacle – Žerom Bel, Tragédie – Oliver Duboa). Simulirajući postupak faktorske analize, izdvojeno je šest faktora koji su postali osnova multidimenzionalnog pristupa plesnoj analizi. Ovaj rad je pokušaj da se uz pomoć matrice diskurzivnih tačaka, kao i različitih teorijskih platformi (Lakan, Batlerova, Kristeva, Derida, Delez, Danto, Vitgenštajn, Fuko i dr.) ostvari doprinos u pravcu sistematičnog promišljanja o plesu.

Marko Pejović je psiholog, psihoanalitički psihoterapeut, teoretičar umetnosti i pozorišni praktičar. Inicirao je i realizovao projekte koji primenjuju inkluzivne principe u savremenom plesu, a čiji su učesnici bili umetnici i pripadnici različitih marginalizovanih grupa. Kroz svoj teorijski rad bavi se politikama tela u instituciji plesa.

SAM ČIN GLEDANJA JE MOJE PLESANJE / 5

POČETNO O PLESU / 7

OSNOVNO O POSTUPKU / 11

TEORIJSKI OKVIR / 15
Telo / 15
Drugi / 21
Politika pokreta / 26
Izvedbena struktura / 31

OKVIR PLESNE PRAKSE / 37
Telo ↔ Politika pokreta / 39
Groosland / 39
Hexentanz / 41
Trio A / 44
Politika pokreta ↔ Izvedbena struktura / 47
Blaubart… / 47
Rosas danst Rosas / 50
Solo / 53
Izvedbena struktura ↔ Drugi / 57
Strange fish / 57
Anaphase / 59
Solo olos / 62
Drugi ↔ Telo / 64
Radha / 65
The perfect human / 67
Le dernier spectacle / 70
Telo ↔ Izvedbena struktura / 72
Лебединое озеро/Swan lake / 73
Anta oumri / 76
Third hand / 78
Politika pokreta ↔ Drugi / 81
Kaash / 81
Tragédie / 84
The show must go on / 86

KRATAK OSVRT UNAZAD / 91

PLESNA ANALIZA PREDSTAVE HANDLE WITH GREAT CARE / 93
Kratak opis dela / 94
Nacrt za plesnu analizu / 95
Plesna analiza / 97

ZAVRŠNE NAPOMENE / 103

PRILOG / 107

BIBLIOGRAFIJA / 117

BIOGRAFSKI PODACI O AUTORU / 127

Edicija: Nova humanistka
Grafičko oblikovanje: Aleksa Milanović, Nataša Teofilović

Obim: 134 strane
Format: 14,5 x 20,5 cm
Povez: meki

Godina izdanja: 2016.
ISBN 978-86-87107-67-0

Oblasti

550 rsd440 rsd20%

Pretraga