Digitalna isključenost

Šta predstavlja internet danas i koja je njegova uloga u društvenim promenama?

Od obećanja radikalne demokratizacije javne sfere, istinskog medijskog pluralizama, decentralizacije društvene moći, nestanka cenzure, dekomercijalizacije kulture i tržišta bez monopola, dobili smo sasvim drugačiju situaciju. Komunikacijski prostor interneta koncentrisan je u “oblacima” nekolicine monopolističkih korporacija, reklamiranje bazirano na praćenju korisnika postalo je dominantan poslovni model, elektronske komunikacije su pod stalnim nadzorom obaveštajnih službi a informativni mediji su u krizi bez presedana. Autor razloge izneverenih obećanja pronalazi u komercijalizaciji interneta zbog promene javnih politika tokom 1990-ih godina i posledičnom delovanju kapitalističkih sila na njegov dalji razvoj.

Jedan od vodećih američkih teoretičara i reformatora medija. U svom radu bavi se istorijom i političkom ekonomijom komunikacija, s naglaskom na ulozi medija u demokratskim i kapitalističkim društvima.

Predgovor
Šta je slon pod digitalnim tepihom?
Da li je kapitalizam istovetan sa demokratijom?
Kako nam politička ekonomija komunikacije može pomoći da razumemo internet?
Internet i kapitalizam I: Tamo gde vladaju dinosaurusi?
Internet i kapitalizam II: Carstvo nerazboritih?
Novinarstvo je mrtvo! Živelo novinarstvo?
Revolucija unutar digitalne revolucije?

Edicija: Ars/Techne
Prevod s engleskog: Domagoj Orlić
Grafičko oblikovanje: Borut Vild

Obim: 390 strana
Format: 13 x 22 cm
Povez: meki, otvorena rikna

Godina izdanja: 2015.
ISBN 978-86-87107-37-3

1210 rsd968 rsd20%

Pretraga