Digitalni marketing: planiranje i optimizacija

Praktičan i sadržajan vodič koji kombinuje već ustanovljene pristupe marketinškom planiranju sa kreativnom upotrebom novih e-modela i e-alata. Autori integrišu tehnologije društvenih medija, kao što su društveno umrežavanje, tablet-uređaji i mobilne aplikacije, u marketinški miks demonstrirajući kako ti novi načini dopiranja do korisnika mogu da se integrišu u vaše tradicionalne marketinške planove. Knjiga se bavi i zakonskim propisima u oblasti e-marketinga, imejl marketingom, društvenim mrežama, marketingom na internet pretraživačima, oglašavanjem na internetu, CRM-om, principima veb-dizajna, veb-analitike i integrisanog upravljanja marketingom.

Dejvid Čefi, marketinški stručnjak, izvršni direktor i suosnivač Smart Insights-a, kao i savetnik mnogih kompanija poput 3M, BP, Euroffice. Priznat je od strane Odeljenja za trgovinu i industriju 2004. godine kao jedan od vodećih pojedinaca koji su pružili ključan doprinos u razvoju i rastu e-trgovine i internet poslovanja u Velikoj Britaniji prethodnih 10 godina. Urednik je preko 100 šablona i knjiga u biblioteci resursa digitalnog marketinga Smart Insights-a.

PR Smit, marketinški konsultant i stručnjak, inspirativni međunarodni govornik i jedan od najprodavanijih  autora poslovne literature. Pomogao je stotinama kompanija, uključujući i inovativne start-up kompanije, da podignu svoj rejting, poboljšaju svoje rezultate i vidljivost na tržištu, uz bolji marketing.

Poglavlje 1: Uvod u e-marketing
/ Uvod
/ Situacija – povezani svet
/ Situacija – B2C, B2B, C2B i C2C
/ Sitaucija – e-definicija
/ Situacija – Nemaran e-marketing
/ Ciljevi
/ Cilj – prodaja – upotrena interneta kao sredstva za prodaju
/ Cilj – Usluga – internet kao alat korisničkog servisa
/ Cilj – Razgovor – upotreba interneta kao alata za komunikaciju
/ Cilj – Ušteda – upotreba interneta za smanjenje troškova
/ Cilj – Sizl – internet kao alat za izgradnju brenda
/ Uvod u ciljeve e-strategije
/ Taktika, akcija i kontrola
Poglavlje 2: Remiks
/ Uvod u remiks
/ Šta je marketinški miks?
/ Dalje od miksa
/ Stapanje miksa
/ Proizvod
/ Cena
/ Mesto
/ Promocija
/ Ljudi
/ Fizički dokazi
/ Proces
/ Dodatno „P“ – partnerstvo
Poglavlje 3: E-modeli
/ Uvod u e-modele
/ Onlajn modeli prihoda
/ Posrednički modeli
/ Modeli za pripisivanje rezultata
/ Komunikacijski modeli
/ Modeli obrade informacija o korisnicima
/ Potrošački modeli kupovine
/ Modeli lojalnosti
/ Modeli društvenih mreža
/ Modeli društvenog poslovanja i Lestvica angažovanosti
Poglavlje 4: E-kupci
/ Uvod
/ Motivacija
/ Očekivanja
/ Strahovi i fobije
/ Onlajn obrada informacija
/ E-kupovni proces
/ Odnosi i lojalnost
/ Zajednice i društvene mreže
/ Potrošački profili
/ Istraživanje e-kupca
/ Postpismeni kupac
Poglavlje 5: Marketing na društvenim mrežama
/ Šta je marketing na društvenim mrežama i zašto je važan?
/ Poređenje sa konkurencijom i postavljanje ciljeva
za marketing na društvenim mrežama
/ Pravljenje strategije i plana za upravljanje društvenim mrežama
/ Osluškivanje društvenih mreža i upravljanje ugledom na internetu
/ Razvoj strategija za marketing zasnovan na sadržaju
i angažovanosti kupaca
/ Definisanje komunikacijske strategije za društvene mreže
/ Definisanje pristupa za osnovne platforme društvenih mreža
/ Optimizacija za društvene mreže (SMO)
Poglavlje 6: Dizajn sajta
/ Uvod u dizajn sajta
/ Integrisani dizajn
/ Onlajn ponuda vrednosti
/ Orijentisanost ka korisniku
/ Dinamički dizajn i personalizacija
/ Estetika
/ Dizajn stranice
/ Strategija za sadržaj i kopirajting
/ Navigacija i struktura
/ Interakcija
/ Dizajn mobilnih sajtova
Poglavlje 7: Generisanje saobraćaja
/ Uvod u generisanje sadržaja
/ Marketing na pretraživačima
/ Onlajn PR
/ Onlajn partnerstva
/ Interaktivno oglašavanje
/ Imejl sa dozvolom
/ Viralni marketing
/ Generisanje saobraćaja oflajn
Poglavlje 8: e-CRM
/ Uvod u e-CRM
/ Uvod u marketing zasnovan na odnosu
/ Marketing zasnovan na bazama podataka
/ e-CRM
/ Profilisanje
/ Personalizacija
/ Imejl marketing
/ Pitanja kontrole
/ Čišćenje baze podataka
/ Ostvarivanje cilja
Poglavlje 9: Upravljanje e-marketingom
/ Uvod
/ Transformacija u e-poslovanje
/ Stvaranje društvenog poslovanja implementacijom društvenog CRM-a
/ Put bez kraja – procena sposobnosti za e-marketing
/ Raspodela budžeta za e-marketing
/ Prezentovanje poslovnog slučaja za ulaganje u e-marketing
/ Odabir pravih dobavljača za e-marketing
/ Upravljanje promenama pri digitalnoj transformaciji
/ Merenje i optimizacija digitalnog marketinga pomoću digitalne analitike
/ Automatizacija
/ Implementacija novih sistema
/ Upravljanje kvalitetom podataka
/ E-poslovna bezbednost
Poglavlje 10: E-planiranje
/ Uvod u e-marketinško planiranje
/ Analiza situacije
/ Ciljevi
/ Strategija
/ Taktika
/ Akcije
/ Kontrola
/ Resursi – 3M

Edicija: Universitas
Prevod s engleskog: Ljubica Gotić
Redaktura i predgovor: Nataša Krstić
Lektura: Aleksandra Prole
Grafičko oblikovanje: Srđa Dragović

Obim: 581 strana
Format: 16 x 23,5 cm

3300 rsd2,640 rsd20%

Rasprodato

Primite obaveštenje kada proizvod postane dostupan

Pretraga