Fluidni kontekst

Šta je fluidni kontekst? Kako se promena u shvatanju konteksta odrazila na umetničke prakse? Šta se to promenilo i na koji način je kontekst, iz jedne krajnje marginalizovane pozicije – u modernističkom tumačenju čak eksplicitno odbačen – na kraju veka postao jedan od ključnih elemenata u umetnosti?

Koncept fluidnog konteksta otvara prostor za razumevanje jedne od najdominantnijih osobina savremene umetnosti, a to je gubitak jasne granice između umetničkog i neumetničkog. Ukoliko je fluidnost konstitutivni momenat savremene umetničke produkcije, onda se sa promenom koju donosi nameće potreba za novim konceptualnim alatima koji bi na drugačiji način interpretirali aktuelne fenomene u umetnosti. Fluidni kontekst, na primerima iz savremene srpske umetnosti, ocrtava moguće drugačije pristupe.

Teoretičarka i istoričarka umetnosti koja u svojim radovima i istraživanjima pokušava da odgovori na pitanja: zašto je kontekst neophodan za razumevanje savremene umetnosti? Kako su nestale jasne granice između institucionalnog i vaninstitucionalnog umetničkog delovanja, ali i između umetničkog i neumetničkog? Kako je biopolitika ušla u umetnost i šta su biopolitičke prakse?

Kao neki uvod
Pojam konteksta
/ Kontekst: skup okolnosti ili…
Predispozicije kontekstualnih praksi
/ Šta su predispozicije kontekstualnih praksi?
/ Uvođenje temporalnosti u registar vizuelnog
/ Uvođenje fragmenta
/ Decentralizacija izlagačkih institucija
/ Disperzija medija
Kontekstualne prakse i principi njihovog funkcionisanja
/ Emancipacija konteksta
/ Rekontekstualizacija
/ Participativne prakse
/ Biopolitička umetnost
Zaključak

Edicija: Ars/Techne
Grafičko oblikovanje: Borut Vild

Obim: 292 strane
Format: 13 x 22 cm
Povez: meki, otvorena rikna

Godina izdanja: 2015.
ISBN 978-86-87107-36-6

Oblasti

880 rsd704 rsd20%

Rasprodato

Primite obaveštenje kada proizvod postane dostupan

Pretraga

NA ODMORU SMO
od 22.7. do 26.8.

Sve knjige naručene u ovom periodu šaljemo 26. avgusta.