Fluidni kontekst

Šta je fluidni kontekst? Kako se promena u shvatanju konteksta odrazila na umetničke prakse? Šta se to promenilo i na koji način je kontekst, iz jedne krajnje marginalizovane pozicije – u modernističkom tumačenju čak eksplicitno odbačen – na kraju veka postao jedan od ključnih elemenata u umetnosti? Koncept fluidnog konteksta otvara prostor za razumevanje jedne od najdominantnijih osobina savremene umetnosti, a to je gubitak jasne granice između umetničkog i neumetničkog. Ukoliko je fluidnost konstitutivni momenat savremene umetničke produkcije, onda se sa promenom koju donosi nameće potreba za novim konceptualnim alatima koji bi na drugačiji način interpretirali aktuelne fenomene u umetnosti. Fluidni kontekst, na primerima iz savremene srpske umetnosti, ocrtava moguće drugačije pristupe.

Maja Stanković je teoretičarka i istoričarka umetnosti koja u svojim radovima i istraživanjima pokušava da odgovori na pitanja: zašto je kontekst neophodan za razumevanje savremene umetnosti? Kako su nestale jasne granice između institucionalnog i vaninstitucionalnog umetničkog delovanja, ali i između umetničkog i neumetničkog? Kako je biopolitika ušla u umetnost i šta su biopolitičke prakse?

Kao neki uvod / ix

I
Pojam konteksta / 1
Kontekst: skup okolnosti ili… / 3

II
Predispozicije kontekstualnih praksi / 31
Šta su predispozicije kontekstualnih praksi? / 33
Uvođenje temporalnosti u registar vizuelnog / 37
Uvođenje fragmenta / 61
Decentralizacija izlagačkih institucija / 85
Disperzija medija / 114

III
Kontekstualne prakse i principi njihovog funkcionisanja / 143
Emancipacija konteksta / 145
Rekontekstualizacija / 167
Participativne prakse / 200
Biopolitička umetnost / 232
Zaključak / 273

Literatura / 279
Indeks imena / 289

Biografija / 295

Edicija: Ars/Techne
Grafičko oblikovanje: Borut Vild

Obim: 292 strane
Format: 13 x 22 cm
Povez: meki, otvorena rikna

Godina izdanja: 2015.
ISBN 978-86-87107-36-6

880 rsd704 rsd20%

Očisti