I CIA čita francusku teoriju

»Ako pogrešno pretpostavimo da intelektualni rad ima malo ili nimalo značaja u „stvarnom svetu“, mi ne samo da ćemo imati krivu sliku o praktičnim implikacijama teorijskog rada, već ćemo biti izloženi opasnom riziku da postanemo slepi za političke projekte čiji ćemo kulturni ambasadori možda nesvesno postati.«

Francusko-američki filozof, pisac, kulturni kritičar i aktivista, poznat po svom inovativnom naučnom radu na polju istorije, estetike i politike. Rokhil je unapredio novi model razmišljanja o istorijskom odnosu između umetnosti i politike. Umesto da ih shvati kao dve sfere odvojene nepremostivom podelom ili povezane privilegovanim mostom, on istorijskom i materijalističkom analizom pokazuje da to nisu fiksni entiteti sa jedinstvenim odnosom, već društvene prakse i „koncepti u borbi“.

Edicija: Svici
Prevod s engleskog: Aleksandar Nedeljković
Grafičko oblikovanje: Srđa Dragović

Obim: 16 str.
Format: 10,5 x 15 cm
Povez: meki, šiven

Godina izdanja: 2021.
ISBN 978-86-81042-84-7

Oblasti

230 rsd184 rsd20%

Pretraga