Institucionalna kritika

Knjiga je deo autorovih savremenih napora da izgradi konzistentnu teoretsku praksu koja bi teoriju umetnosti angažovala u projektima radikalne društvene transformacije. Najplodnije mesto za početak ovog poduhvata Marko Đorđević nalazi u analizi pojmova institucija i subjekt u kontekstu teorije institucionalne kritike. Nakon identifikovanja nedostatka analize ovih pojmova u savremenoj literaturi o institucionalnoj kritici, autor dolazi do zaključka o neophodnosti izvođenja jedne moguće diskurzivne analize njihovih porekla, načina upotrebe i transformacija. Ona je ovde bila usmerena na proizvođenje mape opštih filozofsko-teoretskih pojmova (institucija i subjekt) i specifičnih pojmova teorije umetnosti (institucija umetnosti i institucionalna kritika). Mapiranje je izvedeno detaljnim čitanjem pojedinačnih teorija i njihovim upoređivanjem. U prva dva poglavlja relevantnim tekstovima se pristupa sinhrono, isključivim razmatranjem njihovih značenja. Treće poglavlje uvodi dijahrono čitanje, kroz razmatranje vremensko-prostornih okolnosti njihovog nastanka, izvođenja i transformacija.

Istoričar i teoretičar umetnosti. U svom radu bavi se instituticionalnom kritikom, političkom mišlju i filmom.

Uvodna razmatranja
Od institucije ka subjektu: Mapiranje pojmova u društvenim i humanističkim naukama
/ Istorijat institucionalne misli: Rani i stari institucionalizam
/ Novi institucionalizam
/ Jezik: Institucija ili nešto manje?
/ Jezik kao sredstvo ideološke interpelacije
/ Ekskurs: Altiserov strukturalni marksizam
/ Teorija ideologije: Subjektivizacija kroz interpelaciju
/ Zaključak
Preispitivanje Altiserove teorije ideologije teorijom i praksom umetnika
/ Stejtment grupe Art Workers’ Coalition
/ Ka kritikama Altiserove teorije ideologije
/ Kritike teorije ideologije
/ Postmarksističke revizije
/ Zaključak
Svet umetnosti, svetovi umetnosti, nestajanje sveta umetnosti
/ Filozofski i estetički kontekst: Metafizičko ontološke filozofije umetnosti
/ Svet umetnosti i institucionalna teorija umetnosti
/ Pojam i prakse institucionalne kritike
/ Kriza sveta umetnosti: Savremeni pogledi
/ Zaključak
Zaključna razmatranja

Edicija: Nova humanistika
Grafičko oblikovanje: Aleksa Milanović

Obim: 130 strana
Format: 14,5 x 20,5
Povez: meki

Godina izdanja: 2015.
ISBN 978-86-87107-41-0

Oblasti

461 rsd369 rsd20%

Pretraga