Istraživanje o modusima života

Laturova ideja-vodilja fascinantna je koliko i jednostavna: da li smo mi, ljudi modernog doba, sami sebe istraživali onako kako smo istraživali one koje smo smatrali drugima i drugačijima, onako, recimo, kako su veliki antropolozi poput Levi-Strosa ili Malinovskog istraživali indijanska plemena? Da li smo, uprkos svoj samorefleksiji, uprkos velikim pričama o identitetu i neidentičnom (ili upravo njima zahvaljujući), imali dovoljno hrabrosti da se odlepimo od nas samih i izložimo pogledu koji ništa ne bi ostavio skrivenim? Da bi odgovorio na tu dilemu Latur spliće sociološke, antropološke i, naročito, filozofske motive i metode, stilom hipnotičkim i sigurnim krči stazu kroz gustiš ocvalih ideja i s puno ironije i humora, uz pregršt upečatljivih primera, ispisuje uzbudljiv, moćan i važan tekst.

Francuski filozof, sociolog i antropolog, uticajan teoretičar na polju nauke i tehnoloških studija. Jedan je od osnivača teorije aktera-mreže, konstrukcionističkog pristupa čije glavno obeležje jeste proširivanje dejstvenosti s ljudskih na neljudske entitete. Obavio je ambicioznu analizu i interpretaciju modernosti i doveo u pitanje osnovne koncepte, kao što su razlike između modernog i predmodernog, prirode i društva, ljudi i neljudi.

Uputstvo za upotrebu kolektivnog istraživanja koje je u toku
Opšti plan
Uvod: Treba li ponovo imati poverenja u institucije?
Prvi deo: kako učiniti mogućim istraživanje o modusima života modernih
/ Najpre definisati predmet istraživanja
/ Prikupljanje dokumenata za istraživanje
/ Opasna promena korespondencije
/ Učiti se pravljenju mesta
/ Ukloniti neke govorne smetnje
/ Ispravljanje neznatnog nedostatka u proizvodnji
Drugi deo: kako iskoristiti pluralizam modusa života
/ Restituisanje bićâ metamorfoze
/ Učiniti bića tehnike vidljivim
/ Smestiti bića fikcije
/ Naučiti se poštovanju pojavnosti
/ Svrstavanje modusa života
Treći deo: kako redefinisati kolektive
/ Dočekati bića prijemčiva za govor
/ Prizivanje sablasti političkog
/ Prolazak prava i kvazisubjekti
/ Govoriti o organizaciji na njenom jeziku
/ Mobilisati bića strastvenog interesa
/ Oživeti iskustvo skrupule
/ Možemo li da hvalimo civilizaciju koja dolazi?

Edicija: Philoxenia
Prevod s francuskog: Olja Petronić
Grafičko oblikovanje: Borut Vild

Obim: 520 strana
Format: 13 x 22 cm
Povez: broširan

Godina izdanja: 2015.
ISBN 978-86-87107-45-8

1980 rsd1,584 rsd20%

Pretraga