Akcija!
35%

paket istraživanje/okupljanje

1. KA PERFORMATIVNOJ TEORIJI OKUPLJANJA, Džudit Batler

Ova knjiga je pravovremeni poziv da se prepozna politički značaj savremenih medija i načina na koje su ti mediji izmenili etičke i političke domene; poziv na okupljanje, pobunu protiv diskriminacije, ekološke devastacije i prekarnosti te zahtevanje pravednije i egalitarnije budućnosti.

2. ISTRAŽIVANJE O MODUSIMA ŽIVOTA, Bruno Latur

Da li smo, uprkos svoj samorefleksiji, uprkos velikim pričama o identitetu i neidentičnom (ili upravo njima zahvaljujući), imali dovoljno hrabrosti da se odlepimo od nas samih i izložimo pogledu koji ništa ne bi ostavio skrivenim?

3410 rsd2,728 rsd 2,217 rsd35%

Pretraga