Akcija!
50%

Jugoslovenska muzika bez Jugoslavije

Da li je i kako jugoslovenska popularna muzika nadživela zemlju u kojoj je nastala i da li je doživela svoj drugi postjugoslovenski život bez Jugoslavije? Da li se može govoriti o političkom pomirenju putem muzike, ili nam muzika potvrđuje da su postjugoslovenske podele realne? Cilj knjige jeste ukazivanje na političke im­plikacije uživanja na koncertima u Beogradu nakon raspada Jugoslavije. Poseban fokus usmeren je na pitanje kako su (naizgled neutralni) koncepti ljubavi umreženi u sećanje na jugoslovensku prošlost, te kako se u pojedinim slučajevima transformišu u nostalgiju i jugonostalgiju, dok se u drugima integrišu u diskurse o muzici kao univerzalnom jeziku, ili, nasuprot tome, pomažu daljem konstruisanju granica u postjugoslovenskom prostoru.

Ana Petrov je muzikološkinja i sociološkinja čije polje istraživanja pretežno čine sociologija kulture i muzike, sociologija tela, antropološke i sociološke teorije umetnosti i medija.

Reči zahvale / 5

I Uvod: muzika i politika u (post)jugoslovenskom prostoru / 9
Muzičari kao „veliki pomiritelji regiona”? / 12
Da l’ je sve (bilo) samo fol? Muzičko prevazilaženje granica / 20
Jugoslovenska popularna muzika u postjugoslovenskom Beogradu: koncerti kao mesta sećanja / 31
Proizvođenje publike: afektivni susreti, virtuelni kolektiviteti i politike užitka / 34

II Transmisije afekta, ljubavi i nostalgije: „poruka ljubavi i mira” Tereze Kesovije / 41
Između ljubavi i (jugo)nostalgije: teoretizacije privatnog i javnog / 43
Konstruisanje kolektivne atmosfere kroz ljubav prema muzici: priprema za nostalgiju / 44
Transmisija nostalgične atmosfere: voleti pesme, voleti zemlju / 49
Interpretacije „slučaja Kesovija”: politike (odgovarajućeg) performativa ili priznanje iskrene jugonostalgičarke? / 56

III Aistorijska „čista ljubav” Doris Dragović / 63
Istorijski kontekst: od „jugoslovenske dive” do „kraljice Torcide” / 63
Neutralizacija istorijskog konteksta / 70
Pobeda (diskursa o) ljubavi i/ili fijasko? / 76
Romantična ljubav i odsustvo sećanja? / 79

IV Politike mržnje i telesni otpori: slučaj Dina Merlina / 83
„Kad zamirišu tenkovi i jorgovani”: (re)konstrukcija ratnog narativa / 84
Širenje atmosfere straha / 88
Performativi zvezde i žanrovske transformacije / 91
„Počnimo ispočetka”: Merlinovo „osvajanje Beograda” i „pobeda Beograđana” / 95
Merlin i transnacionalnost: između bosanske, jugoslovenske i balkanske muzike / 104
Još jednom o ljubavi i mržnji: pevač kao „rešenje” / 107

V Zaključak: jugoslovenska popularna muzika bez Jugoslavije / 113
Modaliteti sećanja, nostalgija i emocija / 114
Okidači i nosioci sećanja: vibracije, glas i afektivne atmosfere / 122
„Nakon svega ostaje samo muzika”? / 125

Literatura / 131
Analizirani internet izvori / 139
Prilog / 145
Biografski podaci o autorki / 151

Edicija: Nova humanistka
Grafičko oblikovanje: Aleksa Milanović, Nataša Teofilović

Obim: 152 strane
Format: 16,5 x 23,5 cm
Povez: meki

Godina izdanja: 2016.
ISBN 978-86-87107-53-3

715 rsd 357 rsd50%

Pretraga