Kodiranje slobode

Opisujući život hakerske zajednice, autorka nas upoznaje sa idejom slobodnog softvera i otvorenog kôda, i razmatra hakovanje kao tehnički, estetički i moralni projekat koji u sebi propituje vrednosti savremenog liberalizma. Istražuje pojavu i politički značaj slobodnog softvera u Sjedinjenim Državama i Evropi, i nastoji da osvetli etičku pozadinu hakerske posvećenosti slobodnom softveru, društvene kôdove kojima se hakeri vode, i političku borbu kroz koju hakeri preispituju koncepte autorskih prava i prava na intelektualnu svojinu.

Antropološkinja koja se bavi istraživanjem politike digitalnih medija, etike digitalnog prostora, privatnosti građana, državnog nadzora i zaštite podataka. U okviru istraživanja i onlajn aktivizma pisala je o etici i estetici hakerskih društava, istraživala fenomen Anonimusa.

Uvod: Priča o dva sveta
/ Liberalna kritika u okviru liberalizma
/ Terenski rad među hakerima
/ Estetika hakovanja
/ O prikazu hakerske etike
/ Propusti i pregled poglavlja
Istorija
/ Život hakera slobodnog koda
// Osnovne »specifikacije« jednog Životnog sveta
// Put od hiljadu milja počinje PC-jem
// Upoznavanje drugih hakera na BBS-u
// Internet
// Slobodni softver
// Unix kao »naš ep o Gilgamešu«
// Neko mora da napravi pivo“
// Slobodni softver na radnom mestu
// Širenje slobodnog softvera
// Hakerska konferencija kao Životni svet
// Socijalni metabolizam tipične developerske konferencije
// Zaključak
/ Priča o dva zakonska režima
// Politika nade
// 1970 – 1984: Komodifikacija softvera
// 1984 – 1991: Hakovanje i njegova nezadovoljstva
// 1991 – 1998: Tihe revolucije
// 1998 – 2004: Trijumf otvorenog kôda
// Zaključak
Kodeksi vrednosti
/ Zanat i veština hakovanja
// Hakerska pragmatika
// Hakerska visprenost
// Kolektivni populizam i individualni elitizam
// Samo sloboda
// Zaključak
/ Dva etička momenta u Debian-u
// Debian i njegova društvena organizacija
// Društvene povelje i upravljanje
// Dva momenta etičkog razvoja
// Građenje poverenja kroz NMP
// Kriza i etička obnova
// Portret jedne krize
// Zaključak
Politika javnog priznanja i odbacivanja
/ Kôd je govor
// Etika pravnog sukoba
// »Život po pravnoj definiciji«
// Borbena politika
// Poetski protest
// Sloboda za Dmitrija!
// Zaključak
Zaključak: Kulturna kritika zakona o intelektualnoj svojini
/ Politički agnosticizam S/SOK-a
/ Tri momenta prevođenja
/ Kruženje otvorenog koda u kapitalu: IBM
/ Alternative kapitalizmu: IMC
/ Liberalna dobra i ograničenja kapitala
/ Politika defamilijarizacije
Epilog: Kako proširiti razlike umesto uništiti ih

Edicija: Ars / Techne
Prevod s engleskog: Ljubica Gotić, Predrag Todić
Grafičko oblikovanje: Borut Vild

Obim: 396 strana
Format: 13 x 22 cm
Povez: meki, otvorena rikna

Godina izdanja: 2014.
ISBN 978-86-87107-22-9

Oblasti

1210 rsd968 rsd20%

Pretraga