Komunikologija

Knjiga Vilema Flusera se sastoji iz dve serije predavanja održanih u Francuskoj 70-ih godina. U njenom fokusu su dijalog i diskurs, odnos tekstova i slika kao i inicijalni koncept tehničkih slika i tehničke imaginacije. Na početku 21. veka Fluserove ideje o arhiviranju, čuvanju i distribuciji informacija i one o sećanju, komunikaciji i dijalogu postaju nezaobilazne za sve one koji se bave digitalnom kulturom, antropologijom i arheologijom medija i digitalnom humanistikom.

Jedan od najuticajnijih mislioca medija, kulturne teorije i filozofije komunikacije u drugoj polovini 20. veka. Njegov rani rad obeležilo je promišljanje Hajdegera, i uticaj egzistencijalizma i fenomenologije. Fenomenologija je odigrala značajnu ulogu u tranziciji u kasniju fazu Fluserovog rada, u kojoj je skrenuo pažnju na filozofiju komunikacije i umetničke produkcije. Doprineo je stvaranju nove dihotomije u istoriji: periodu obožavanja slika i periodu obožavanja teksta.

Kidanje veza među ljudima?
Šta je komunikacija?
Prvi deo
Poglavlje 1 – Nekoliko struktura komunikacije
/ Diskurs teatra
/ Piramidalni diskurs
/ Diskurs strukture drveta
/ Diskurs amfiteatra
/ Kružni dijalog
vMrežni dijalog
Poglavlje 2 – Funkcionisanje opisanih struktura
/ Teatar i krug
/ Piramida i drvo
/ Amfiteatar i mreža
Poglavlje 3 – Tri karakteristične situacije
/ Štampane knjige
/ Rukopisi
/ Tehno-slike
/ Funkcija tehno-slika
Drugi deo
Poglavlje 1 – Šta su kodovi?
Poglavlje 2 – Nastanak tri karakteristična koda
/ Pre alfabeta
/ Alfabet
/ Posle alfabeta
Poglavlje 3 – Kako ovi kodovi funkcionišu
/ Slike
/ Tekst
/ Tehno-slike
/ Aparat – operater
Poglavlje 4 – Sinhronizacija tri koda
/ Slika – tekst
/ Slika – tehno-slika
/ Tekst – tehno-slika
Treći deo
Poglavlje 1 – Šta su tehno-slike?
Poglavlje 2 – Dešifrovanje pojedinih tehno-slika
/ Fotografije
/ Filmovi
/ Video
/ Televizija
/ Bioskop
Poglavlje 3 – Tehno-imaginacija
/ Stanovišta
/ Doživljaj vremena
/ Doživljaj prostora
/ Poglavlje 4 – Sadašnja situacija
Predavanja iz komunikologije
/ Cilj ovih predavanja
/ Uvod
/ Proces ljudske komunikacije
/ Motivi i granice komunikacije
/ Prodor tehno-imaginarnog
/ Diskurzivni mediji
/ Dijaloški mediji
/ Telefon
/ Paideia
/ Imperativ
/ Igre
/ Prevođenje
/ Objavljivanje

Edicija: Philoxenia
Prevod s nemačkog: Aleksandra Kostić
Grafičko oblikovanje: Borut Vild

Obim: 316 strana
Format: 13 x 22 cm
Povez: meki

Godina izdanja: 2015.
ISBN 978-86-87107-35-9

1540 rsd1,232 rsd20%