Komunikologija

Knjiga se sastoji iz dve serije predavanja održanih u Francuskoj 70-ih godina. U njenom fokusu su dijalog i diskurs, odnos tekstova i slika kao i inicijalni koncept tehničkih slika i tehničke imaginacije. Na početku 21. veka Fluserove ideje o arhiviranju, čuvanju i distribuciji informacija i one o sećanju, komunikaciji i dijalogu postaju nezaobilazne za sve one koji se bave digitalnom kulturom, antropologijom i arheologijom medija i digitalnom humanistikom.

Jedan od najuticajnijih mislioca medija, kulturne teorije i filozofije komunikacije u drugoj polovini 20. veka. Njegov rani rad obeležilo je promišljanje Hajdegera, i uticaj egzistencijalizma i fenomenologije. Fenomenologija je odigrala značajnu ulogu u tranziciji u kasniju fazu Fluserovog rada, u kojoj je skrenuo pažnju na filozofiju komunikacije i umetničke produkcije. Doprineo je stvaranju nove dihotomije u istoriji: periodu obožavanja slika i periodu obožavanja teksta.

Kidanje veza među ljudima?
Šta je komunikacija?
Prvi deo
/Nekoliko struktura komunikacije
// Diskurs teatra
// Piramidalni diskurs
// Diskurs strukture drveta
// Diskurs amfiteatra
// Kružni dijalog
// Mrežni dijalog
// Funkcionisanje opisanih struktura
// Teatar i krug
// Piramida i drvo
// Amfiteatar i mreža
/ Tri karakteristične situacije
// Štampane knjige
// Rukopisi
// Tehno-slike
// Funkcija tehno-slika
Drugi deo
/ Šta su kodovi?
/ Nastanak tri karakteristična koda
// Pre alfabeta
// Alfabet
// Posle alfabeta
/ Kako ovi kodovi funkcionišu
// Slike
// Tekst
// Tehno-slike
// Aparat – operater
/ Sinhronizacija tri koda
// Slika – tekst
// Slika – tehno-slika
// Tekst – tehno-slika
Treći deo
/ Šta su tehno-slike?
/ Dešifrovanje pojedinih tehno-slika
// Fotografije
// Filmovi
// Video
// Televizija
// Bioskop
/ Tehno-imaginacija
// Stanovišta
// Doživljaj vremena
// Doživljaj prostora
/ Sadašnja situacija
Predavanja iz komunikologije
/ Cilj ovih predavanja
/ Uvod
/ Proces ljudske komunikacije
/ Motivi i granice komunikacije
/ Prodor tehno-imaginarnog
/ Diskurzivni mediji
/ Dijaloški mediji
/ Telefon
/ Paideia
/ Imperativ
/ Igre
/ Prevođenje
/ Objavljivanje

Edicija: Philoxenia
Prevod s nemačkog: Aleksandra Kostić
Grafičko oblikovanje: Borut Vild

Obim: 316 strana
Format: 13 x 22 cm
Povez: meki

Godina izdanja: 2015.
ISBN 978-86-87107-35-9

1540 rsd1,232 rsd20%

Pretraga

NA ODMORU SMO
od 22.7. do 26.8.

Sve knjige naručene u ovom periodu šaljemo 26. avgusta.