Leva hemisfera

Sa krizom kapitalizma potreba za alternativom sve je intezivnija, a ključna bitka u sukobu radikalnih pokreta i snaga reakcije odvija se na polju teorije. Izazov savremene kritičke teorije je promišljanje korenitog društvenog preobražaja bez padanja u zamke iz prošlosti, što je ujedno i zajednički imenitelj za sve nove pristupe. Knjiga Leva hemisfera je prva globalna kartografija savremene kritičke misli kojom nam autor, kroz intelektualno mapiranje više od 30 teoretičara, ukazuje na veliki potres koji se desio u geografiji misli, kao i na potrebu za identifikacijom novog „subjekta emancipacije“.

Sociolog, aktivista švajcarske radikalne levice, kartograf kritičkog mišljenja. Baveći se pitanjima ekologije, ukazuje na činjenicu da političke borbe duboko prožimaju svako pitanje ekologije, te da se uticaji na životnu sredinu najviše osećaju kod potčinjenih klasa, zbog čega uvodi novi termin – „ekološki rasizam”.

Uvod
Prvi deo: konteksti
/ Poraz kritičkog mišljenja (1977–1993)
/ Kratka istorija »Nove levice« (1956–1977)
/ Savremeni kritički intelektualci: tipologija
Drugi deo: teorije
/ Sistemi
/ Subjekti
Zaključak: gradilišta

Edicija: Philoxenia
Prevod s francuskog: Olja Petronić
Grafičko oblikovanje: Borut Vild

Obim: 372 strane
Format: 13 x 22 cm
Povez: broširan

Godina izdanja: 2016.
ISBN 978-86-87107-72-4

Oblasti

990 rsd792 rsd20%

Pretraga