Logika humanizacije kapitala

Koristeći interdisciplinarni instrumentarijum iz polja političke sociologije, političke filozofije, dekolonijalnih teorija i opštih socioloških teorija, knjiga stremi sumiranju brojnih političkih, ideoloških i epistemoloških principa koje kapitalistički poredak koristi prilikom sopstvene reprodukcije, te oblikovanju diskurzivne koherentne logike iz koje su ovi principi potekli. Ova knjiga je, stoga, analiza institucionalnih, epistemoloških i ideoloških principa strukturiranja moći i relacija moći i društva. Vremenski okvir unutar koga knjiga operiše odnosi se na doba od post-antičkog režima, pa sve do modernih formi strukturiranja društva i države, odnosno, ona artikuliše principe koji su bili (a i dalje jesu) ulog u procesu reprodukcije relacije društva i moći.

Novinar i sociolog. U svom teorijskom radu fokusira se na političku sociologiju, političku filozofiju i dekolonijalnu teoriju.

Uvod
Kolonijalizam, humanistički projekt, kapitalizam
Uloga liberalizacije u devalvaciji funkcije političke moći
Epistemologija moći
Legitimizacija represije
Brisanje antagonističke dimenzije između kapitala i društva: humanizacija kapitala
Formacija političkog subjekta i značenje političkog antagonizma
Zaključak

Edicija: Nova humanistika
Grafičko oblikovanje: Aleksa Milanović

Obim: 174 strane
Format: 16,5 x 23,5
Povez: meki

Godina izdanja: 2015.
ISBN 978-86-87107-42-7

Oblasti

461 rsd369 rsd20%

Pretraga