Medijska pedagogija

Jedan od najuticajnijih teoretičara medijske pedagogije, Diter Bake, pravi definitivan otklon od tradicionalnog pristupa medijskoj pismenosti kao načinu »odbrane« od negativnog uticaja medija na pojedinca. Mediji se ne mogu posmatrati odvojeno od društvene dinamike, kulture i komunikacije, već predstavljaju konstitutivni faktor savremenog društva. Problem medija je suštinski problem razvoja kulture međusobne komunikacije. Medijska pedagogija se zato ne može ograničiti samo na vaspitanje i obrazovanje pojedinca, već je pozvana da učestvuje u celokupnom društvenom diskursu, uključujući i oblast medijske politike, ali i u razmišljanjima o poželjnom i etički prihvatljivom društvenom uređenju. Informacionom dobu potrebni su novi oblici opismenjavanja, koji bi uveli i druge simboličke sisteme (osim jezika, govora i pisma) u saznajni, iskustvevni i upotrebni horizont savremenog čoveka.

Nemački teoretičar medija i medijske pedagogije. U polje naučnog istraživanja i akademske prakse uveo je koncept komunikacijske i medijske kompetencije, i medijske pedagogije, koji i danas predstavljaju teorijsku osnovu i inspiraciju za sve stručnjake u oblasti medijske teorije, politike i prakse

Premeravanje polja
/ O programu izlaganja
Mediji i proces modernizacije
/ Protivrečnosti procesa modernizacije
/ Individualnost i individualizacija kao vrednosni problem
/ Nova vodeća kategorija: »Ukus«
/ Medijskopedagoški zaključci
Mediji u unakrsnoj vatri kulturne kritike i pedagogije
/ Kulturna kritika i Mekluan
/ Kritika medija kao kritika društva
/ Lažni saveznici medijske pedagogije
/ Medijskopedagoški rezime
Medijska pedagogija između odgoja, socijalizacije i koncepata delovanja
/ Socijalizacija i mediji
/ Pedagoška dimenzija medijske pedagogije
/ Koncepti Medijske pedagogije: Od kritike medija ka praktičnoj orijentaciji
/ Medijskopedagoška teorija delovanja
/ Medijskopedagoški fokus
Medijski svetovi dece i omladine
/ Menjanje detinjstva i mladosti
/ Odgovor medijske pedagogije: rad na projektima
Teme za diskusiju u savremenoj medijskoj pedagogiji
O budućnosti čitanja i kulture čitanja
/ Postavljanje ciljeva
/ Jaz u znanju
/ Problemi u kulturi komunikacije
// Dilema orijentacije između medija i sveta rada
// Poteškoće u razlikovanju
// Mnoštvo opcija i teškoća odlučivanja
// Proizvedena površnost opažanja
// Rezime
/ Nasilje i prezentacije nasilja
/ Deca i marketing
/ Svet kao inscenacija
/ Zaključna napomena
Medijska kompetencija kao ciljna orijentacija
/ Pogled u budućnost

Edicija: Universitas
Prevod s nemačkog: Markus Manojlović
Grafičko oblikovanje: Borut Vild

Obim: 119 strana
Format: 16 x 23,5 cm
Povez: broširan

Godina izdanja: 2013.
ISBN 978-86-87107-20-5

978 rsd782 rsd20%

Pretraga