Ovaj zbornik nastoji da naznači neke tačke na karti teorijskog promišljanja savremenog sveta čije osnovne obrise danas ocrtavaju različiti i stalno promenljivi sklopovi masovnih i/ili novih medija i moći. Ideja ovog zbornika je da ukaže na mnoštvo različitih, neprebrojivih i ponekad nepojmljivih pogleda na ono što danas podrazumevaju kritičke studije tih hibridnih sklopova medija i moći. Tako neke veoma udaljene tačke na ovoj karti mogu u drugačijim čitanjima da se povežu i tako učine vidljivim promene unutar polja moći.

Jelisaveta Blagojević, filozofkinja i politikolog, angažovana i na poljima rodnih studija, kvir teorije, studija kulture. Bavi se odnosom politike i mišljenja u savremenom svetu, svetu u kojem je sve postalo zamislivo (patnje, užasi, kraj života na Zemlji, prevlast ekonomije, odsustvo humanosti) osim ideja promene – ideja da može biti drugačije, da postojeće društvene hijerarhije nisu nepromenljive, da se sveprisutni kapitalizam može dovesti u pitanje.

Jovan Čekić, filozof, teoretičar umetnosti i konceptualni umetnik. Pod uticajem Delezove filozofske misli smatra da je zadatak filozofa, umetnika i naučnika da mapiraju događaje i da se trenutna konzistentnost sveta sastoji iz tih preklapanja, jer je opšta teorija događaja nemoguća. Alternativne prostore vidi kao rezervate unutar kapitalističke mašine i poziva na eksperimentisanje sa realnim prostorima kao drugačijim modusima povezivanja sa svetom. Bavi se i problemima sa kojima se suočava umetnost 20. veka, posebno s aspekta promena koje su nastale sa pojavom tehničke reprodukcije, kao i mapiranjem pomaka u umetnosti koji najavljuju smenu kulture pisma kulturom ekrana.

Predgovor: Jovan Čekić i Jelisaveta Blagojević
Kartografisanje
/ Rizom: Žil Delez, Feliks Gatari
/ Istorija: Geografija: Modernost: Edvard V. Sodža
/ Deanimacija: mape i portreti života kao takvog: Dona Haravej
Moć i/ili otpor
/ Odakle dolazi moć?: Mladen Dolar
/ Potčinjavanje, otpor, preoznačavanje – između Frojda i Fukoa: Džudit Batler
/ Tehnologija i svetski menadžment: Peter Sloterdijk
/ Uokvirivanje – kako povratiti javni diskur: Džordž Lakof
/ Prolegomena: »Umorni smo od drveća«: Aleksander R. Galovej, Judžin Taker
Ideologija, reprezentacija, komunikacija
/ Šta je komunikacija?: Vilem Fluser
/ O teoriji komunikacije: Vilem Fluser
/ Uloga stereotipa: Ričard Dajer
/ Rasističke ideologije i medij: Stjuart Hol
/ Matriks, ili dve strane perverzije: Slavoj Žižek
/ Na Matriksu: sajberfeminističke simulacije: Sejdi Plent
Novi mediji
/ Treći interval: Pol Virilio
/ Šta su to novi mediji?: Lev Manovič
/ Je li internet zamjena za nebo?: Geert Lovink
/ Virtuelno okruženje i pojava sintetičkog uma: Manuel de Landa

Edicija: Collectanea
Prevod: Ranko Mastilović, Tatjana Popović, Branka Arsić, Vesna Bogojević,
Dragan Prole, Ana Došen, Đorđe Čolić, Predrag Brebanović, Vera Vukelić,
Mirjana Paić-Jurinić
Grafičko oblikovanje: Borut Vild

Obim: 408 strana
Format: 16 x 23,5 cm
Povez: broširan

Godina izdanja: 2012.
ISBN 978-86-87107-09-0

1295 rsd1,036 rsd20%

Pretraga