Nasilje i civilnost

Potaknut savremenim fenomenima okrutnosti – kakva je u ultrasubjektivnim formama identitarnog delirija etničkog čišćenja eksplodirala u jugoslovenskim ratovima ili kakva se u ultraobjektivnim formama proizvodnje suvišnog stanovništva reproducira kroz procese ekonomske globalizacije – Balibar otvara teorijski problem nasilja u politici. Dok je moderna politička misao od Hobsa do Hegela polazila od preobrazivosti nasilja u političke institucije, fenomenologija ekstremnog nasilja ukazuje da politika nikada ne može konačno dokinuti nasilje ili posve se odreći primene sile. Iz tog kruga nasilja i protunasilja emancipacijska ili revolucionarna praksa izlaz može potražiti u strategijama civilnosti, a osnovne crte takve jedne politike Balibar će ponuditi kroz čitanja različitih tokova savremene filozofije.

Vodeći francuski neomarksista i filozof. Poslednjih godina fokus njegovog rada je Evropa, evropski identitet, granice, odnosi između nacija i nadnacionalne tvorevine, odnos između ljudskih i građanskih prava, teror i radikalni oblici nasilja i dr.

Uvod: Nasilje i politika: neka pitanja
Od ekstremnog nasilja prema problemu civilnosti
Predavanje prvo: Hegel, Hobbes i »preobrazba nasilja«
Predavanje drugo: »Nepreobrazivo« nasilje? Pokušaj topike
Predavanje treće: Strategije civilnosti

Edicija: Philoxenia
Prevod s francuskog: Tomislav Medak
Grafičko oblikovanje: Borut Vild

Obim: 200 strana
Format: 13 x 22 cm
Povez: broširan

Godina izdanja: 2012.
ISBN 978-86-87107-13-7

*Suizdanje sa Multimedijalnim institutom u Zagrebu.

811 rsd649 rsd20%

Pretraga