Prezreni na svetu

»Narod koji se bori, narod koji, zahvaljujući borbi, raspolaže tom novom realnošću i spoznaje je, taj narod napreduje, oslobođen kolonijalizma, unapred upozoren na sve pokušaje mistifikacije, na sve himne naciji. Jedino nasilje što ga sprovodi narod, nasilje što ga je organizovalo i rasvetlilo vođstvo, omogućuje masama da dešifruju društvenu realnost, daje im ključ za nju. Bez te borbe, bez tog saznanja kroz praksu, sve je obično karnevalsko tralala. Minimum prilagođavanja, nekoliko reformi na vrhu, zastava, a na samom dnu nepodeljena, i dalje „srednjovekovna“ masa, koja nastavlja da se neprekidno kreće…«

Esejista, psihoanalitičar i revolucionar, poreklom sa Martinika. Jedan je od najvažnijih mislilaca 20. veka u oblasti dekolonizacije i psihopatologije kolonizacije. Njegova dela bila su izvor inspiracije za antikolonijalne oslobodilačke pokrete tokom više od četrdeset godina. Posebno je važan njegov angažman u borbi za nezavisnost Alžira, kao i njegova oštra i pasionirana analiza ljudskog nagona ka slobodi u kolonijalnom kontekstu. Fanon je bio pod uticajem raznih mislilaca i intelektualnih tradicija, uključujući Sartra, Lakana i marksizma. Eme Sezer, vođa pokreta Negritude, bio je posebno značajna figura i uticaj u Fanonovom životu, pre svega kao nastavnik i mentor na ostrvu Martinik.

O nasilju
/ O nasilju u međunarodnom kontekstu
Veličina i slabosti spontanosti
Nezgode nacionalne svesti
O nacionalnoj kulturi
Uzajamna utemeljenost nacionalne kulture i oslobodilačkih borbi
Kolonijalni rat i mentalni poremećaji
Od zločinačke impulsivnosti severnoafrikanca do rata za nacionalno oslobođenje
Zaključak

Edicija: Vreme trešanja
Prevod s francuskog: Olja Petronić
Grafičko oblikovanje: Oleg Šuran
Dizajn korice: KURS

Obim: 248 strana
Format: 12 x 18 cm
Povez: broširan

Godina izdanja: 2017.
ISBN 978-86-87107-74-8

990 rsd792 rsd20%

Pretraga