Protiv povratka na proizvodnju pre krize

»Poslednje što treba da uradimo je da nastavimo
da na istovetan način radimo sve što smo radili ranije.«
(pismo iz karantina, mart 2020)

Francuski filozof, sociolog i antropolog, uticajan teoretičar na polju nauke i tehnoloških studija. Latur je jedan od osnivača teorije aktera-mreže, konstrukcionističkog pristupa čije glavno obeležje jeste proširivanje dejstvenosti s ljudskih na neljudske entitete. Obavio je ambicioznu analizu i interpretaciju modernosti i doveo u pitanje osnovne koncepte, kao što su razlike između modernog i predmodernog, prirode i društva, ljudi i neljudi. Pored svojih epistemoloških briga, istražuje i političku dimenziju nauke sa idejom da su predmeti naučnih studija društveno konstruisani u laboratoriji.

Edicija: Svici
Prevod sa francuskog: Olja Petronić
Grafičko oblikovanje: Borut Vild

Obim: 16 strane
Format: 10,5 x 15 cm
Povez: meki

Godina izdanja: 2020.
ISBN 978-86-81042-81-6

230 rsd184 rsd20%

Pretraga