Psihički život moći

Teorijska (i politička) prekretnica u filozofskom radu Džudit Batler. Na tragu Hegela, Ničea, Fukoa i Frojda, Batler nastoji da nam otkrije skrivenu stranu ’formiranja subjekta’ koji kao subjekt nastaje tokom dugog procesa  konstituisanja moći. Ona nas uvodi u novo, nekonvencionalno razumevanje mehanizama potčinjavanja koje bi trebalo da pokušamo da razumemo kao akt konstitucije subjekta. S ovom knjigom je konačno odbačen ispravan opis moći, ali samo jednog vida moći – one heteronomne moći koja nas spolja potčinjava i ugrožava. Prema uvidima autorke, postoji druga strana moći, ona moć koja osigurava uslove same mogućnosti ljudske egzistencije, moć čiju silu usvajamo i unutar sebe negujemo.  Moć koja na prvi pogled izgleda kao nešto spoljašnje, nametnuto subjektu, nešto što prisiljava na potčinjavanje, zadobija psihičku formu koja uspostavlja samoidentitet subjekta. Subjekt je istovremeno subjekt, i objekt samoprisvojene moći čiju snagu treba smanjivati, a ne naprosto osvajati, preuzimati, i  razmnožavati.

Američka poststrukturalistička filozofkinja koja je posebno doprinela razvoju feminističke filozofije, kvir teorije, teorije književnosti i političke filozofije. Veliki ugled vodeća teoretičarka feminizma stekla je radovima objavljenim tokom devedesetih u kojima osporava tradicionalno shvaćen pojam „roda”, na račun sopstvene teorije o rodnoj performativnosti. Batler koherenciju kategorija pola, roda i seksualnosti vidi kao društveni konstrukt, a njihovo performiranje ne posmatra kao dobrovoljan izbor, već kao produkt „regulativnog diskursa” i „disciplinskih režima”.

Uvod
Tvrdoglava privrženost, telesno potčinjavanje: ponovno čitanje Hegelove nesrećne svesti
Putevi nečiste savesti: Niče i Frojd
Potčinjavanje, otpor, preoznačavanje: između Frojda i Fukoa
»Rad savesti čini subjekte od svih nas«: Altiserova subjekcija
Melanholičan rod /Odbijena identifikacija
/ »Samo neka se kreće«, komentar Adama Filipsa
/ Odgovor na komentar Adama Filipsa
Psihički začeci: melanholija, ambivalencija, bes

Edicija: Philoxenia
Prevod s engleskog: Vesna Bogojević, Tanja Popović, Teodora Tabački
Grafičko oblikovanje: Borut Vild

Obim: 214 strana
Format: 13 x 22 cm
Povez: broširan

Godina izdanja: 2012.
ISBN 978-86-87107-06-9

851 rsd681 rsd20%

Rasprodato

Primite obaveštenje kada proizvod postane dostupan

Pretraga