Akcija!
40%

Psihologija odnosa ljudi i (ostalih) životinja

Šta razlikuje ljude od životinja? Koliko uopšte znamo o tim razlikama? Na koji način ljudi pristupaju životinjskoj prirodi?

Autorka svoje istraživanje otvara problemom odnosa ljudi prema životinjama, preispitujući zašto ljudi često ignorišu sposobnost životinja da misle i osećaju. Ona ukazuje na neke od potencijalnih razloga za ovakav odnos ̶ želju da se opravda eksploatacija životinja, strah od suočavanja sa sopstvenim strahom od smrti, ideološke i religiozne motive ̶ da bi sprovela istraživanje i utvrdila koji od ovih faktora ima najveći uticaj na stavove ispitanika. Kada su ljudi spremni da se žrtvuju za životinje? U kojoj meri ljudi različito percipiraju svog kućnog ljubimca u odnosu na životinje koje se koriste u ishrani? Šta ljudi znaju o stvarnim mentalnim i emocionalnim kapacitetima životinja?

Naš odnos prema životinjama utiče na kompletnu životnu sredinu; industrija mesa jedan je od najvećih zagađivača, a istraživanja sve više ukazuju na to da konzumacija mesa ima negativne zdravstvene posledice. Očigledna povezanost bezbednosti konzumiranja hrane životinjskog porekla i dobrobiti domaćih životinja važna je tema i za one koji ne podržavaju vegetarijanstvo, i upozorava nas na uzročno-posledične veze u sistemu, za koje svi snosimo odgovornost.

U svom radu bavi se istraživanjima iz oblasti socijalne i političke psihologije. Osim odnosa ljudi i ostalih životinja, bavi se i socijalnim identitetima i njihovim psihološkim osnovama, naročito u postkonfliktnim regionima, kao i različitim iracionalnim uverenjima i njihovim psihološkim osnovama i posledicama. Posvećena je društveno angažovanoj nauci i naporima da se naučni uvidi primene u kreiranju društva za dobrobiti ljudi i ostalih životinja, kao i životne sredine.

Predgovor
UVODNI DEO: LJUDI I ŽIVOTINJE
Zašto treba da nas interesuje psihologija odnosa ljudi i ostalih životinja?
O svesti životinja: Kembrička deklaracija
Oslobođenje životinja: filozofsko utemeljenje koncepta vrstizma
Kritički osvrt na pojam vrstizma
Koreni vrstizma u istoriji i individualnom razvoju
Psihološke determinante stavova ljudi prema ostalim životinjama
/ Model psiholoških determinanti odnosa ljudi prema ostalim životinjama
/ „Životinje o kojima ljudi brinu“: kako se opravdava eksploatacija životinja
/ Vrstizam i ideološke osnove odnosa prema životinjama
/ Ljudi vs. životinje: procesi kategorizacije
/ Životinje kao prirodni i socijalni objekti
/ Zašto se uopšte kaže „ljudi“ i „životinje“?
/ Životinje kao hrana vs. životinje slične ljudima 38 Fundamentalni motivi odnosa prema životinjama
Povrće se jede, a meso se voli: društveno relevantne aplikacije nalaza
/ Međuzavisnost zdravlja ljudi i životinja
/ Zdravstvene posledice konzumacije mesa
/ Dobrobit odnosa između ljudi i ljubimaca
/ Efekti eksploatacije životinja na životnu sredinu
Ciljevi aktuelne studije
OPŠTI METOD
Uzorak
Procedura
Instrumenti
VRSTIZAM IZMEĐU EMOCIJA I PROMIŠLJANJA: OSEĆANJA PREMA ŽIVOTINJAMA I MORALNI STATUS ŽIVOTINJA
Metod
/ Instrumenti
Rezultati
/ Osnovne deskriptivne mere
/ Atribuiranje mentalnih kapaciteta životinjama
/ Koliko je širok krug moralnosti prema životinjama
/ Namere prema životinjama
/ Relacije između vrstizma, moralnog statusa životinja i percepcije životinja
Diskusija
LJUDI VS. ŽIVOTINJE: ULOGA SOCIJALNE KATEGORIZACIJE U ODNOSU PREMA ŽIVOTINJAMA
Metod
/ Instrumenti
/ Rezultati
/ Osnovne deskriptivne mere
/ Percepcija nadređene kategorije
/ Povezanost kategorizacije i stavova prema životinjama
/ Medijacioni model odnosa između kategorizacije i percepcije životinja
Diskusija
IZMEĐU BRIGE O PRIRODI I BRIGE O DRUGIM LJUDIMA: KARAKTERISTIKE LJUDI NAKLONJENIH ŽIVOTINJAMA
Metod
Rezultati
/ Veze vrstizma sa sociodemografskim karakteristikama
/ Šta vrednuju ljudi naklonjeni životinjama
/ Motivi i kognitivni stilovi ljudi naklonjenih životinjama
/ Veze vrstizma sa društvenim stavovima
Diskusija
LJUBIMCI KAO AMBASADORI: PERSPEKTIVE ZA UNAPREĐENJA ODNOSA LJUDI I ŽIVOTINJA
Metod
/ Instrumenti
Rezultati
/ Kakve su emocije prema ljubimcima i prema životinjama
/ Privrženost ljubimcima i veze te privrženosti sa percepcijom životinja uopšte
/ Ljubimci kao ambasadori – testiranje modela moderirane medijacije
Diskusija
ŽITELJI PLANETE ZEMLJE: OPŠTA DISKUSIJA NALAZA I IMPLIKACIJE ZA JAVNE POLITIKE
Rezime nalaza studija
Životinje su (ipak) kao ljudi
Životinje između razuma i osećajnosti
Strategije komunikacije o životinjama
/ Kako oblikovati emotivne i racionalne apele?
/ Ja volim životinje, ali… – putevi ublažavanja vrstizma
Dodirne tačke odnosa prema životinjama i odnosa prema nepripadničkim ljudskim grupama
Preporuke za javne komunikacije
Ograničenja studije i pravci daljih istraživanja
PRILOG: SKALA VRSTIZMA

Edicija: Universitas
Lektura: Maša Tomanović, Ivan Isailović
Grafičko oblikovanje: Srđa Dragović

Obim: 160 str.
Format: 16 x 23,5 cm
Povez: broširan

Godina izdanja: 2022.
ISBN: 978-86-6126-002-5

850 rsd 510 rsd40%

Pretraga