Razgovor, jezik, mogućnosti

Knjiga Razgovor, jezik, mogućnosti: postmoderni pristup psihoterapiji predstavlja značajan bibliografski dodatak studijama fundamentalne i primenjene psihologije, kao i studijama komunikacija. Zbog svog sistemskog, relacijskog i kolaborativnog pristupa, knjiga predstavlja značajnu referencu za teoriju i praksu psihoterapije, psihološkog savetovanja, sociologije, socijalnog rada, medijacije, kulturnih studija i metodologiju istraživanja u društvenim naukama uopšte. Autorka u ovoj knjizi uokviruje višedecenijsko postmoderno iskustvo u pomeranju granica tradicionalne psihoterapije u pravcu kolaborativnog profesionalnog dijaloga. Kako autorka tvrdi, psihoterapija mora biti više od ≫odgovora pre pitanja≪ koja implicitno ≫pokazuju pravac i ispravljaju stvarnost≪.

Harlin Anderson je američka psihološkinja i psihoterapeutkinja. Razvila je u kolaboraciji sa dr Haroldom Gulišijanom postmoderni kolaborativni pristup terapiji. Prepoznata je kao lider u oblasti braka i porodične terapije, za doprinos razvoju teorije, kao i inovativne prakse i obuku.

Zahvalnica / ix
Predgovor srpskom izdanju / xiii
Uvod / xv

PRVI DEO: STVARANJE PROSTORA: RAZMENA IZMEĐU TEORIJE I PRAKSE
Promena u kulturi terapije: filozofska praksa / 3
Ako moja priča može biti od neke pomoći… / 7
1. Lukovice i piramide / 13
2. Prostori koji manje sputavaju: od modernih tradicija do postmodernih mogućnosti / 37

DRUGI DEO: STVARANJE KOLABORATIVNIH JEZIČKIH SISTEMA, ODNOSA I PROCESA: PARTNERI U DIJALOGU
Sabrina / 57
3. Pripremanje pozornice / 71
4. Terapijski sistemi kao sistemi koji stvaraju jezik i značenja / 83
5. Filozofski stav: pozicija, stručnost i odgovornost terapeuta / 107
6. Terapija kao dijaloški razgovor / 125
7. Glasovi klijenata: Praktični saveti stručnjaka kako stvarati dijaloške razgovore i kolaborativne odnose / 153
8. Skica priče o dobroj i lošoj majci / 191

TREĆI DEO: POTRAGA ZA ZNAČENJIMA U ZNAČENJIMA
Ako moja priča može biti od neke koristi…, nastavak / 219
9. Znanje i jezik / 227
10. Sopstvo: narativ, identitet i sposobnost za delanje / 237

ČETVRTI DEO: PROŠIRENJE PROSTORA
Razbijanje plimskih talasa / 269
Kao da / 269
11. S one strane postmoderne terapije / 279
Refleksija o onome što je bilo i onome što tek dolazi / 303

Bibliografija / 307
Indeks / 327

Edicija: Universitas
Prevod s engleskog: Aleksandra Kostić, Srđa Janković
Grafičko oblikovanje: Borut Vild

Obim: 338 strana
Format: 16 x 23,5 cm
Povez: broširan

Godina izdanja: 2016.
ISBN 978-86-87107-50-2

Oblasti

1485 rsd1,188 rsd20%

Pretraga