Relaciona estetika / Postprodukcija / Altermodernost

Umetnička aura se više ne nalazi u svetu koji izviruje iza dela, niti u samoj formi, već ispred dela, u privremenoj kolektivnoj formi koja se stvara njegovim izlaganjem.

Umetničko pitanje danas nije: „Šta novo možemo da napravimo?“ već: „Kako da učinimo da nešto novo funkcioniše s onim što već imamo?“. Drugim rečima: kako možemo da proizvedemo jedinstvenost i značenje iz ove haotične mase objekata, imena i referenci koje konstituišu naš svakodnevni život? Savremeni umetnici više programiraju oblike nego što ih komponuju: radije nego da preoblikuju sirovi element (prazno platno, glinu i dr.), oni remiksuju postojeće forme i iskorišćavaju podatke.

Ono što je stvarno mora se ubaciti u fiktivne narative; umetnički rad koji ubacuje društvene činjenice u fikciju koherentnog sveta mora zauzvrat generisati moguće primene ovog sveta – mentalnu logistiku koja daje prednost promeni.

Francuski kustos i teoretičar umetnost koji, ukazujući na etape savremenosti, redefiniše formate savremene umetnosti u odnosu na konceptualne taktike: relacione estetike, redukcije zapadnih formata i altermodernosti, postprodukcijskog i eksformnog. Kao protivnik postmoderne estetike, trudi se da poveže di-džejing sa savremenom umetnošću, da definiše pojavu prve globalne modernosti, zasnovane na prevođenju i nomadskim formama. Takođe se bavi ispitivanjem dinamike altiserovski shvaćene ideologije, u pokušaju da objasni razlike između produktivnog i neproduktivnog, proizvoda i otpada, i uključenih i isključenih u njihovom odnosu prema društvu.

Predgovor – Mirjana Boba Stojadinović
RELACIONA ESTETIKA
/ Predgovor
/ Relaciona forma
/ »Umetnost devedesetih«
/ Vremensko-prostorni vid odnosa
/ Uporedo postojanje i raspoloživost: teorijsko nasleđe Feliksa Gonsales-Toresa
/ Relacije tipa »ekran«
/ Ka politici forme
/ Estetska paradigma (Feliks Gatari i umetnost)
/ Pojmovnik
POSTPRODUKCIJA: KULTURA KAO EKRAN: KAKO UMETNOST REPROGRAMIRA SVET
/ Predgovor drugom izdanju
/ Uvod
/ Upotreba predmeta
/ Upotreba formi
/ Upotreba sveta
/ Kako naseliti globalnu kulturu (estetika posle mp3 formata)
ALTERMODERNOST
/ Slika na tepihu: priča o jednoj izložbi
/ Credit crunch: kraj postmodernog žalovanja
/ Heterohronijska modernost: od »post« ka »alter«
/ Strateški univerzalizam

Edicija: Ars/Techne
Prevod: Marijana Ivanović i Mirjana Boba Stojadinović

Obim: 256 stranice
Format: 13 x 22 cm
Povez: meki, otvorena rikna sa košuljicom

Godina izdanja: 2020.
ISBN 978-86-81042-77-9

1210 rsd968 rsd20%

Pretraga