Slika / Pokret / Transformacija

Pokretne slike su obeležile 20. vek. Između filma, televizije, umetnosti i tehnologije, dokumenta i nauke … One su u stalnom procesu transformacije. To ih istovremeno čini otvorenim za eksperiment. Zašto su pokretne slike najbliže eksperimentu? Tekstovi o ključnim fazama razvoja pokretne slike i načinima na koje su ih u svom radu koristili umetnici: od avagarde, Fluksusa, eksperimentalnog filma, video umetnosti do digitalne umetnosti.

Jovan Čekić je filozof, teoretičar umetnosti i konceptualni umetnik. Pod uticajem Delezove filozofske misli smatra da je zadatak filozofa, umetnika i naučnika da mapiraju događaje i da se trenutna konzistentnost sveta sastoji iz tih preklapanja, jer je opšta teorija događaja nemoguća. Alternativne prostore vidi kao rezervate unutar kapitalističke mašine i poziva na eksperimentisanje sa realnim prostorima kao drugačijim modusima povezivanja sa svetom. Bavi se i problemima sa kojima se suočava umetnost 20. veka, posebno s aspekta promena koje su nastale sa pojavom tehničke reprodukcije, kao i mapiranjem pomaka u umetnosti koji najavljuju smenu kulture pisma kulturom ekrana.

Maja Stanković je teoretičarka i istoričarka umetnosti koja u svojim radovima i istraživanjima pokušava da odgovori na pitanja: zašto je kontekst neophodan za razumevanje savremene umetnosti? Kako su nestale jasne granice između institucionalnog i vaninstitucionalnog umetničkog delovanja, ali i između umetničkog i neumetničkog? Kako je biopolitika ušla u umetnost i šta su biopolitičke prakse?

Predgovor
Jovan Čekić i Maja Stanković – Pokretne slike u umetnosti / vii

Slika/pokret/transformacija
A. L. Ris – Pokreti u filmu između 1912. i 1940. godine / 3
Brus Dženkins – Fluksus filmovi u tri pogrešna početka / 25
Džonatan Voli – Filmska praksa u avangardi / 47
Piter Volen – Dve avangarde / 71
Rozalind Kraus – Video: estetika narcisizma / 85
Dejvid Džoslit – Pričao o traci: Radikalni softver / 99
Vilijam Kajzen – Uživo na traci: video, emitovanje uživo i ono neposredno / 109
Marita Sturken – Paradoks u evoluciji jedne umetničke forme: velika očekivanja i stvaranje istorije / 131
Kristofer Ejmon – Umetnost temporalnosti / 159
Dženet Krajnak – Zavisno učešće: ambijenti Brusa Naumana / 181
Pamela M. Li – Goli životi / 207
Majkl Njuman – Pokretna slika u galeriji od 1990-ih / 231
Dejvid Morgan – Duh i posrednik. Video umetnost Bila Viole / 271
Liz Koc – Video projekcija: prostor između ekrana / 285
Kristijana Paul – Prošireni film: pokretna slika u digitalnoj umetnosti / 307
Endru V. Juroski – Lociranje filma / 321
Džon Rajhman – Delezovo vreme, ili, na koji način domen filmskog može da izmeni naše poimanje umetnosti / 341

Biografije autora / 369

Edicija: Collectanea
Prevod: Angelina Milosavljević, Tatjana Popović, Milica Nalić, Đorđe Čolić
Grafičko oblikovanje: Borut Vild

Obim: 372 strane
Format: 16 x 23,5 cm
Povez: broširan

Godina izdanja: 2013.
ISBN 978-86-87107-21-2

Oblasti

2301 rsd1,841 rsd20%

Pretraga