Akcija!
50%

Zbornik pruža uvid u uzroke, stanja, procese i tendencije koji karakterišu postmodernu društvenu konstelaciju ili konstelaciju „visoke modernosti“ u sferi socijalne politike i socijalnog rada, kako na teorijskom tako i na praktičnom planu. Socijetalne društvene institucije, orijentisane na socijalne probleme, obeležene su stalnim transformacijama: identifikuju se novi problemi, stari se reformulišu, pa je stoga potrebno kontinuirano građenje novih sredstava za suočavanje s njima i njihovo prevazilaženje.

Aleksandra Milićević Kalašić, neuropsihijatar koji radi kao socijalni radnik sa starijim osobama i osobama sa invaliditetom, zainteresovana i za preventivni programi u psiho-socijalnoj zaštiti i mentalno zdravlje.

Vera Despotović, socijalni radnik i psihoterapeut čije istraživanje je koncentrisano oko porodične medijacije i nasilja u porodici.

Vladimir Ilić, socijalni radnik, ekonomista i predavač. Član je redakcije časopisa Socijalna misao. Osnivač je i direktor Visoke škole socijalnog rada.

Predgovor: Đorđe Stojanović
Socijalna politika i socijalni rad
/ Aspekti ciljeva UN u kontekstu aktuelnog globalnog plana za socijalni rad: Sabine Berer-Koler
/ Socijalni rad u Slovačkoj Republici – pravni aspekti: Vojteh Tkač
/ Globalni izazovi savremenom socijabilitetu: Milan I. Miljević, Vladimir Ilić
/ Praksa, obrazovanje i nauka socijalnog rada: Milosav Milosavljević, Katarina Milenković
/ Ekosistemski principi u edukaciji socijalnih radnika za rad sa zavisnostima: Petar Nastasić
/ Postmoderna socijalna politika: teme, dileme i perspektive: Đorđe Stojanović
/ Pregled socioterapijske prakse u psihijatrijskim / ustanovama u Crnoj Gori: Mehmed Đečević, Uglješa Janković, Čedo Veljić
/ Uloga i kapaciteti sistema socijalne zaštite u sprovođenju obaveznog liječenja zavisnika od alkohola na slobodi: Nera Zivlak-Radulović
/ Implikacije predrasuda, diskriminacije i stigmatizacije na
psihosocijalni razvoj dece sa invaliditetom: Mikica Budimirović, Tamara Mohači
Socijalna pedagogija
/ Princip »najbolji interesi djeteta«: implementacija u zakonodavstvu i praksi: Ilija Krišto, Anita Begić
/ Socijalni rad i nasilje – problemi i perspektive – Vera Despotović
/ Uloga škole u afirmaciji moralnih vrijednosti učenika: Nebojša Macanović
/ Problemi u ponašanju kod starijih osoba sa demencijom Alchajmerovog tipa: Branko Radisavljević
/ Lokalna zajednica i zaštita starih ljudi: Mira Ćuk
/ Seksualnost i treća životna dob: Edina Šarić, Vesna Bratovčić, Edina Kuduzović, Mateja Bublić
/ Socijalna skrb i kvaliteta života starijih osoba smještenih u ustanove socijalne skrbi s mirovinom i osoba korisnika stalne novčane pomoći u Federaciji BiH: Janja Milinković
/ Problemi i perspektive socijalne gerontologije: Dragana Dinić
/ Menadžment socijalne zaštite starih: Ljubo Lepir, Dragana Šćepović
/ Mentalno zdravlje/bolest starijih osoba – izazov za 21. vek: Aleksandra M.-Kalašić, Olga K.-Vidović, Raluka Sfetcu

Edicija: Collectanea
Grafičko oblikovanje: Borut Vild

Obim: 336 strana
Format: 16 x 23,5 cm
Povez: broširan

Godina izdanja: 2017.
ISBN 978-86-87107-72-6

Oblasti

990 rsd 495 rsd50%

Pretraga