Šta da radimo sa našim mozgom?

Istražujući duboke veze između konceptualnog okvira savremenih neuronauka i novog poimanja mozga koje nam one pružaju, sa jedne strane, i aktuelnog menadžerskog diskursa globalnog neoliberalnog kapitalizma sa druge, autorka traga za načinima da se svest o mozgu konstituiše kao jedinstveni filozofski, naučni i politički entitet. Za uspeh ove potrage presudan je upravo središnji, objedinjujući koncept u neuronaukama – plastičnost, koju Katrin Malabu vidi kao dinamični međuprostor između prihvatanja i davanja obličja, građenja i razaranja, determinisanosti i slobode, poslušne prilagodljivosti i eksplozivnog otpora. Tako shvaćena, plastičnost je prirodna antiteza fleksibilnosti – ideološkog avatara postojećeg društveno-ekonomskog poretka. Duboko analizirajući skrivena značenja i višestruke implikacije metafora o mreži, koje su u neuronaukama uveliko zamenile poređenja mozga sa telefonskom centralom ili računarom – a taj proces je upadljivo koincidirao sa promenana u organizaciji proizvodnje koje su iznedrile postfordovski kapitalizam druge industrijske revolucije – autorka nas poziva da joj se pridružimo u odgovoru na plastični izazov da u slici vlastitog mozga pronađemo obrise jednog drugačijeg sveta.

Jedna od najznačajnijih savremenih francuskih filozofkinja. U svom istraživanju i pisanju bavi se širokim spektrom tema i mislilaca, na prelazu filozofije, neuronauka i psihoanalize. Centralno mesto u njenom radu zauzima pojam plastičnosti, koji je preuzela od Hegela, a koji se pokazao plodnim u okviru savremenih ekonomskih, političkih i društvenih diskursa. Trenutno istražuje zajedničko uporište antiteleoloških tendencija u filozofiji, politici i biologiji.

Uvod: Plastičnost i fleksibilnost – u prilog svesti o mozgulastičnost i fleksibilnost – u prilog svesti o mozgu
/ Prvi deo: područja ispoljavanja plastičnosti
/ Između determinisanosti i slobode
/ »Tri« plastičnosti
/ Razvojna plastičnost: formiranje neuronskih veza
/ Plastičnost modulacije: mozak i njegova istorija
/ Reparativna plastičnost: mozak i njegova regeneracija
/ Jesmo li slobodni da stičemo performanse?
Drugi deo: kriza centralne uprave
/ Kraj »mozga-mašine«
/ Telefonska centrala i računar
/ Saobraženost mozga i sveta
/ Neuronski čovek i duh kapitalizma
/ Mreže
/ Delokalizacija
/ Prilagodljivost
/ Društvena »dezafilijacija« i depresija: novi oblici isključivanja
Treći deo: »vi ste vaše sinapse«
/ »Sinaptičko Ja« ili »proto-Ja«
/ »Izgubljeno u prevodu«: od neuronskog do mentalnog
/ Još jedna plastičnost
/ Nastanak i poništenje oblika
/ Život i eksplozija: homeostaza i autogeneza
/ Objašnjena otpornost
Zaključak: u susret biološkom alterglobalizmu

Edicija: Philoxenia
Prevod s francuskog: Srđa Janković
Grafičko oblikovanje: Borut Vild

Obim: 128 strana
Format: 13 x 22 cm
Povez: broširan

Godina izdanja: 2017.
ISBN 978-86-87107-85-4

759 rsd607 rsd20%

Rasprodato

Primite obaveštenje kada proizvod postane dostupan

Pretraga