Šta slike žele?

Na fonu vizuelnih umetnosti, književnosti i masovnih medija, autor ukršta cyberpunk filmove i iskrivljene analize vizantijskih ikona, rasne stereotipe, javne spomenike, drevne idole i moderne klonove. Odbacuje uvreženo mišljenje i pogled na slike kao na inertne objekte koji prenose značenja, već na njih računa kao na animirana bića sa željama, potrebama, apetitima i sopstvenim zahtevima i pogonima. Otvarajući nove vidike u ikonologiji i oblastima vizuelne kulture, on razmatra značaj klonirane ovce Doli kao ispunjenje antičkog sna o stvaranju žive slike, a rušenje Svetskog trgovinskog centra označava kao novu i virulentnu formu ikonoklazma.

* Nagrada “Bogdan Kršić” za najbolji dizajn Beogradskog sajma knjiga 2016. godine

Američki stručnjak i profesor čije široko polje interesovanja obuhvata istoriju i teorije medija, vizuelne umetnosti i književnosti, od 18. veka do danas. Njegov rad istražuje odnose vizuelnih i verbalnih predstavljanja u kulturi i ikonologiji (proučavanje slika preko medija). Oslanjajući se na ideje Frojda i Marksa, Mičel pokušava da demonstrira kako je od esencijalnog značaja razmatrati slike kao žive stvari/objekte. Njegova kritička svest koleba se između verovanja u magijska svojstva i skeptičke sumnje, između naivnog animizma i kritičkih stavova.

Predgovor
Prvi deo: slike
/ Znaci života / Teror kloniranja
/ Šta slike žele?
/ Višak vrednosti slika
Drugi deo: predstave
Oblikovanje predmeta
Uvredljive slike
Carstvo i objektnost
Romantizam i život stvari
Totemizam, fetišizam, idolatrija
Treći deo: mediji
Obraćanje medijima
Apstrakcija i umetnost
Šta skulptura želi: Smeštanje Antonija Gormlija
Kraj američke fotografije: Robert Frenk kao nacionalni medij
Živa boja: Rasa, stereotip i animacija u filmu Nasamareni Spajka Lija
Umetničko delo u doba biokibernetičke reprodukcije
Pokaži i vidi: Kritika vizuelne kulture

Edicija: Ars/Techne
Prevod s engleskog: Angelina Milosavljević
Grafičko oblikovanje: Borut Vild

Obim: 436 strana
Format: 13 x 22 cm
Povez: meki, otvorena rikna

Godina izdanja: 2016.
ISBN 978-86-87107-72-4

Oblasti

1760 rsd1,408 rsd20%

Pretraga