Studije digitalnog

Algoritamska profilisanja sve češće ne nude čoveku-korisniku ono za čime traga već »ono što on jeste« te se postavlja pitanje do koje mere su tehnološka pitanja u stvari pitanje etike. Digitalna humanistika, kao raskrsnica između digitalnih medija i tradicionalnih humanističkih nauka, samo je jedna dimenzija onoga što treba šire obuhvatiti pojmom »studije digitalnog«.

Sa svešću o tome da jezik i govor gube interfejsni karakter, ova knjiga istražuje ključni doprinos digitalnog u globalnom preobražaju znanjā u svim njegovim oblicima (naučnim, umetničkim, političkim, društvenim u širem smislu, praktičnim u svim domenima), preobražaju koji postavlja suštinska i radikalno nova epistemološka pitanja.

Francuski filozof čija provokativna istraživanja vrše nadgradnju pojmova vremena i individuacije, ali i oblasti obrazovanja, budućnosti politike i ljudskog društva. Polazeći  pre svega od odnosa čoveka i tehnologije, ali i tehnološke konvergencije i digitalizacije, Stigler ne zaboravlja da podvuče ulogu amerikanizacije, konzumerizma, drugim rečima, potrošačkog kapitalizma, čime se nameće kao jedan od ključnih mislilaca 21. veka.

Digitalno kao pismo i pitanje intelektualnih tehnologija
/ Farmakologija digitalne episteme: Bernar Stigler
/ Misliti automatičnost na pragu digitalnog: Dejvid Bejts
/ U susret novom životnom znanju: Ed Koen
Studije softvera, digitalna humanistika, studije digitalnog
/ Nominalizam i kultura: pitanja koja postavljaju ulozi digitalnog: Bruno Bašimon
/ Zumirati ili odzumirati? Politički ulozi otvorenih podataka: Dominik Kardon
/ Uvod u digitalne humanističke nauke: Pjer Munije
/ Sukob pažnji i vežbanje digitalnog čitanja: Alen Žifar
/ Slika, broj, program, jezik: Voren Sek
Industrijske tehnologije znanja u eri podataka
/ Pitanje jezika u doba Gugla: Frederik Kaplan
/ Digitalni interfejsi: Kristijan Fore
/ Podaci, novo crno zlato: Mišel Kalmžan

Edicija: Ars/Techne
Prevod s francuskog: Bojan Savić Ostojić
Grafičko oblikovanje: Borut Vild

Obim: 148 strana
Format: 13 x 22 cm
Povez: meki, otvorena rikna

Godina izdanja: 2016.
ISBN 978-86-87107-47-2

Oblasti

715 rsd572 rsd20%

Pretraga