Supervizija u centru za socijalni rad

Ovaj priručnik predstavlja svojevrstan putokaz stručnim radnicima koji tek ulaze u poslove supervizije, ali može biti koristan i iskusnim supervizorima pri sistematizaciji znanja i iskustava, i refleksiji nad sopstvenom praksom. Za uspešnu superviziju je od ključnog značaja da bude prilagođena kontekstu u kome se sprovodi i potrebama stručnih radnika kojima je namenjena.

Iva Branković, socijalna radnica sa višegodišnjim iskustvom u oblasti socijalne zaštite sa fokusom na stručno usavršavanje zaposlenih i razvoj usluga u zajednici. Ko-autorka i realizatorka više akreditovanih programa obuke u oblasti unapređenja supervizijske prakse i primene savremenih metoda socijalnog rada.

Nada Šarac, specijalna pedagoškinja sa višegodišnjim iskustvom u socijalnoj zaštiti, primarno u oblasti rada sa decom i mladima sa problemima u ponašanju. Poslednjh deset godina radi kao rukovodilac Odeljenja za profesionalnu obuku u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu.

Svetlana Živanić, andragoškinja sa višegodišnjim iskustvom u oblasti obrazovanja odraslih i stručnom usaršavanju zaposlenih u sistemu socijalne zaštite. Savetnica je za profesionalno usavršavanje u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu.

Supervizija u centru za socijalni rad
/ Šta je supervizija u socijalnom radu?
/ Modeli supervizije
/ Funkcije supervizije
/ Vrste supervizije
/ Značaj supervizije – svrha i ciljevi
Uloge ključnih aktera u procesu supervizije
/ Ključni akteri u procesu supervizije
/ Uloga supervizora u centru za socijalni rad
/ pecifičnost uloge supervizora – „sendvič pozicija’’
Kompetencije supervizora
/ Formalni uslovi i osnovne veštine
/ Faze u razvoju supervizora
Preduslovi za uvođenje supervizije i izazovi primene
/ Preduslovi za uvođenje supervizije
/ Principi supervizije
/ Izazovi u primeni supervizije
Početak supervizijskog procesa – praćenje rada voditelja slučaja
/ Supervizijski proces u centru za socijalni rad
/ Nivoi praćenja rada voditelja slučaja
/ Indikatori i način praćenja i evidentiranja
/ Teškoće voditelja slučaja i intervencije tokom rada na slučaju
Individualna i grupna supervizija
/ Karakteristike supervizijskog procesa
/ Ciklus individualne supervizije
/ Grupna supervizija
/ Faze u procesu grupne supervizije
/ Razvoj grupne dinamike i praćenje grupnog procesa
Podrška razvoju voditelja slučaja
/ Značaj (samo)refleksivne prakse
/ Faze u razvoju voditelja slučaja
/ Lestvica zaključivanja

Edicija: Universitas
Recenzenti: prof. dr Miroslav Brkić, prof. Nevena Čalovska
Lektura: Ljubica Gotić
Grafičko oblikovanje: Srđa Dragović

Obim: 116 str.
Godina izdanja: 2018.
ISBN: 978-86-83765-06-5

rsd

Pretraga