Teatričnost kao medij

Multidisciplinarna studija koja istražuje tekstualne prakse o pozorištu koje dovode u pitanje estetskogeneričku koncepciju pozorišta, poznatu još od Aristotela. Odbacujući pretpostavku da je pozorište oblik predstavljanja koji se zasniva isključivo na muthos-u, Semjuel Veber insistira na značaju materijalnog okruženja pozorišta, njegovog specifičnog scenskog medija, tačnije, svega što se tiče spektakla. Čitanjem Platona, grčkih tragičara, Šekspira, Kjerkegora, Kafke, Frojda, Benjamina, Artoa i drugih mislilaca koji razvijaju alternative dominantnim narativno estetskim pretpostavkama o pozorištu kao mediju, Veber takođe ispituje odnos teatričnosti i novih medija. U konstantnom semantičkom i sintaksičkom prožimanju i sučeljavanju moderne filozofije i medijske kulture, Veberova studija nove medije ne posmatra kroz raskid sa karakteristikama performansa uživo, već kroz intenziviranje ambivalentnosti pojmova »mesta« i »identiteta«, koja je bila prisutna još u antičkom pozorištu.

Američki filozof i jedan od vodećih mislilaca u disciplinama književne teorije i psihoanalize. Prevodio je Deridu i Adorna, a na njegovu misao – koja pokriva takođe i propitivanje tehnologije, pozorišta kao medija, Benjaminovog jezičkog polja, ali i redefinisanje i reartikulacije tradicionalnih medija – uticali su i Frojd i Lakan. Ponudio je nove smernice u Lakanovom zagonetnom ponovnom čitanju frojdovske psihoanalize, koja se dogodila pod uticajem francuskog strukturalizma. Značajan doprinos humanističkim naukama dao je tezom da je osnivanje određene institucije uvek zasnovano na činovima razgraničenja i isključivanja.

/ Teatrokratija; ili preživeti prekid
/ Tehnika, teatričnost, smeštanje
/ Scena i ekran: elektronski mediji i teatričnost
/ Antigonin »nomos« / 167
/ Mesto smrti: ‘Edip na Kolonu’
/ »Bura protiv dobrih dela«: alegorija i teatričnost u Benjaminovom delu Porijeklo njemačke žalobne igre
/ »Ibi et Ubique«: nesputani zaplet (Hamlet)
/ Kjerkegorova ‘Posse’
/ Posle kraja: Adorno
/ Psihoanaliza i teatričnost
/ »Virtuelna realnost pozorišta«: Antonen Arto
/ Zakasnela reakcija: delanje i pisanje u Ženeovom radu »Ta neobična reč Urb«
/ »Bivstvovanje… i eXistenZ«: preliminarna razmatranja o teatričnosti na filmu
/ »Rat«, »terorizam«, »spektakl«: o kulama i pećinama
/ Pozornice i zapleti: teatričnost posle 11. septembra 2001.

Edicija: Philoxenia
Prevod s engleskog: Tatjana Popović
Grafičko oblikovanje: Borut Vild

Obim: 484 strane
Format: 13 x 22 cm
Povez: broširan

Godina izdanja: 2018.
ISBN 978-86-81042-04-5

4290 rsd3,432 rsd20%

Pretraga