Teorija interfejsa

Šta je interfejs? Koja je njegova funkcija u komunikaciji? Šta je medij? Kakva je razlika između medija i interfejsa, i u kakvom odnosu oni stoje? Autor predlaže opšti koncept interfejsa koji može pomoći da se celokupna problematika medija (a time i interfejsa) sagleda na nov način.

Teorijska inovacija ovog interdisciplinarnog naučnog dela sadržana je u tezi i argumentaciji da pojam interfejs preuzima čitav niz značenja i funkcija koje su pripadale tradicionalnom pojmu medija. Autor se kroz izuzetno složeno istraživanje kreće ka novoj i originalnoj naučnoj i poetičkoj teoriji o tehničko-filozofskim i teorijsko-estetičkim tumačenjima smisla, uloge i funkcija medija i interfejsa u savremenoj umetnosti i kulturi.

Filmski i televizijski reditelj, teoretičar medija. U teorijskim radovima bavi se zasnivanjem teorije interfejsa kao nove oblasti u okviru teorije medija.

Predgovor
Uvod
Teorijski okvir
/ Osnovni pojmovi
/ Subjekat i objekat
/ Medij
/ Interfejs
Interfejsni model komunikacije
/ Gibsonova teorija direktne percepcije
/ Interfejsni model komunikacije
/ Interfejsni model u telekomunikacijama
/ Interfejsni model i Makluanova teorija medija
Telo kao intefejs – »Topoligija« subjektiviteta
/ Imanuel Kant – Telo kao epistemološka granica
/ Moris Merlo-Ponti – Fenomenološko telo
/ Anri Bergson – Afektivno telo
/ Mark Hansen – Telo u kôdu
Savremene teorije interfejsa
/ Percepcija kao interfejs
/ Znak kao interfejs
/ Kôd kao interfejs
/ Fantazija kao interfejs
/ »Interfejs interfejsa«
Zaključak
Crteži i tabele

Edicija: Ars / Techne
Grafičko oblikovanje: Borut Vild

Obim: 256 strana
Format: 13 x 22 cm
Povez: broširan

Godina izdanja: 2014.
ISBN 978-86-87107-15-1

770 rsdrsd616 rsd20%

Pretraga